Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online


สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
คู่มือการใช้งาน

เข้าระบบ (login)

ลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

สมุดจดศัพท์


จำนวนผู้ชม 136,455 จำนวนผู้ลงคะแนน 56 คะแนนเฉลี่ย 4


ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ถูกบรรจุในหลักสูตรให้นักเรียนไทยเรียนตั้งแต่ชั้นประถม แต่การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรียน เมื่อหมดชั่วโมงเรียนทุกอย่างถูกทิ้งไว้ในห้องเรียน ไม่มีการนำไปใช้นอกห้องเรียน การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ต้องฝึกเพิ่มเติมนอกห้องเรียนทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

นักเรียนส่วนใหญ่ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษส่วนที่เป็นไวยากรณ์ (grammar) ได้ดี เพราะเนื้อหาส่วนนี้มีกฏเกณฑ์ตายตัว แต่มักทำข้อสอบส่วนที่เป็นการอ่านจับใจความ (comprehension) ได้ไม่ดีนัก หรือบางคนทำไม่ได้เลย สาเหตุเป็นเพราะนักเรียนท่องศัพท์น้อยเกินไป บทความที่นำมาออกสอบมักเป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียน (unseen) จึงมีศัพท์หลายตัวที่ไม่ได้สอนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนอ่านจับใจความได้ไม่ครบถ้วนเพราะแปลศัพท์ไม่ออก

การสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเป็นการสอนหลักไวยากรณ์ และคำศัพท์จำนวนหนึ่ง คำศัพท์ที่นักเรียนท่องในห้องเรียน เมื่อสอบเสร็จ นักเรียนก็ลืม เมื่อได้เลื่อนชั้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนท่องศัพท์คำใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่ลืมคำศัพท์ที่เคยท่องเมื่อปีก่อน เหมือนตักน้ำใส่โถที่รั่ว ใส่เท่าใดน้ำก็ไม่เต็มโถ

เมื่อเรียนถึงชั้นป.6 ต้องทบทวนศัพท์ที่เรียนตั้งแต่ ป.1 - ป.6 ไม่เช่นนั้นจะจำได้แต่ศัพท์ที่เรียนในชั้นป.6 แต่ลืมศัพท์ที่เรียนตอน ป.1 - ป.5 เมื่อขึ้นม. 1 ก็ต้องทบทวนศัพท์ ตั้งแต่ ม.1 ลงมาถึง ป.1 คำศัพท์มีเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อเวลาผ่านไป 12 ปี นักเรียนมาถึงชั้นม.6 ต้องทบทวนศัพท์ที่สะสมมาตลอด 12 ปี . . . โอ้โฮ! . . . 12 ปีสะสมคำศัพท์ไว้กี่คำ ? . . .ทบทวนไหวหรือ ?

นักเรียนม.6 จำนวนมากมีปัญหาในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในส่วนของ comprehension เพราะบทความที่นำมาให้อ่านเป็นบทความ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ซึ่งใช้ศัพท์ในระดับที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่บทความที่เลือกใช้เฉพาะศัพท์ง่าย ๆ เหมือนสมัยประถม หรือมัธยมต้น ถ้านักเรียนจำคำศัพท์ที่สะสมมาตลอด 12 ปีได้ จะไม่มีปัญหาในการอ่านบทความเหล่านี้ เพราะเวลา 12 ปีนั้นยาวนานพอที่จะสะสมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้หมด แต่ที่นักเรียนอ่านบทความไม่เข้าใจทั้งที่เรียนภาษาอังกฤษมาถึง 12 ปี เพราะพวกเขาทำตัวเป็นโถรั่ว จึงเหลือคำศัพท์ไม่มากพอที่จะใช้อ่านบทความให้เข้าใจ

ศัพท์ที่มีการใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันมีประมาณ 3,000 คำ ถ้าจำศัพท์กลุ่มนี้ได้ จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันรู้เรื่อง ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ต้องใช้เวลานานเท่าใด ? ในการสะสมศัพท์ให้ได้ 3,000 คำ

1 ปี = 365 วัน จากป.1 ถึง ม.6 เป็นเวลา 12 ปี คิดเป็นวัน 12 x 365 = 4,380 วัน
ถ้าท่องศัพท์วันละคำ จะได้ศัพท์ 4,380 คำ ซึ่งมากพอสำหรับการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญคือ "ต้องไม่ทำตัวเป็นโถรั่ว"

จะอุดรูรั่วอย่างไร ?

วิธีที่ดีที่สุดในการอุดรูรั่วคือใช้ศัพท์เหล่านั้นในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนทุกวัน เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ฝึกมีพร้อมในอินเตอร์เน็ตแล้ว เช่น ฝึกฟังจากวิดีโอคลิปหรือภาพยนต์เสียงภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านจากการ์ตูน นิทาน ที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ นวนิยาย บทความ ข่าวสารซึ่งใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีเว็บบอร์ดภาษาอังกฤษซึ่งใช้เป็นเวทีให้ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกัน มี social media เช่น facebook ซึ่งใช้เป็นสื่อสำหรับหาเพื่อนต่างชาติเพื่อฝึกเขียนหรือพูดภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้มีให้ฟรีในโลกออนไลน์ สิ่งเดียวที่นักเรียนต้องลงทุนคือ เวลาและความมุ่งมั่นในการฝึกฝน

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เป็นเครื่องมือออนไลน์อีกตัวหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการฝึกภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในขณะที่นักเรียนฝึกฟัง อ่าน และเขียนจากสื่อออนไลน์ หากพบศัพท์คำใหม่ที่ไม่รู้จัก ให้หาคำแปลจากพจนานุกรมแล้วจดศัพท์คำนั้นไว้ทบทวน หากไม่ทบทวน ศัพท์คำนั้นจะถูกลืมไปในเวลาไม่นาน

จดศัพท์ไว้ที่ไหน ?
นำศัพท์ที่จดไว้มาทบทวนอย่างไร ?
สมุดจดศัพท์ออนไลน์ คือคำตอบของสองคำถามนี้

สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนท่องศัพท์ให้ได้ 3,000 คำในเวลา 12 ปี เริ่มจาก ป.1 ถึง ม.6 นักเรียนแต่ละคนสามารถเก็บคำศัพท์ไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ เก็บสะสมไปเรื่อย ๆ เหมือนมีสมุดจดศัพท์ของตนเอง สิ่งที่พิเศษคือ สมุดจดศัพท์เล่มนี้จะสุ่มศัพท์ในฐานข้อมูลของนักเรียนขึ้นมาให้ทบทวนในลักษณะของการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม ซึ่งมีผลแพ้/ชนะในเกม การท่องศัพท์จึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เพราะการทบทวนศัพท์แต่ละครั้งนักเรียนจะได้ลุ้นว่าแพ้หรือชนะการท่องศัพท์ที่ได้ผลคือทะยอยท่องอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ ป.1 สะสมไปเรื่อย ๆ ทุกปี ไม่ใช่โหมท่องตอน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เพราะสมองไม่สามารถจำศัพท์มากมายได้ในเวลาอันสั้น

สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เป็นผู้ช่วยที่นักเรียนสามารถเรียกใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทุกสถานที่ โดยใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ (Smart phone) แท็บเล็บ (Tablet) คอมพิวเตอร์โนตบุค (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop) นักเรียนมีอิสระในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ผสมผสานกัน เพราะสมุดจดศัพท์ถูกเก็บไว้บนออนไลน์ ไม่ได้เก็บไว้ที่อุปกรณ์ จึงไม่ผูกมัดการใช้งานกับอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง นักเรียนเพียงแต่จำชื่อและรหัสผ่านของตัวเองได้ จากนั้นสามารถ login เข้าใช้งานโดยใช้ โทรศัพท์มือถือของพ่อ แท็บเล็บของแม่ คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมลงในอุปกรณ์เหล่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

1. มีพจนานุกรม(dictionary)ออนไลน์แล้วยังจำเป็นต้องมีสมุดจดศัพท์ออนไลน์อีกหรือ ตอบ
2. สมุดจดศัพท์ออนไลน์เก็บศัพท์ได้กี่คำ เก็บได้นานแค่ไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ตอบ
3. ควรนำศัพท์จากที่ไหนมาใส่ลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ ตอบ
4. ต้องใช้เวลาท่องศัพท์นานเท่าใด ตอบ
5. เกมค้างเล่นต่อไม่ได้ หรือเข้าไปเล่นเกมไม่ได้ ปรากฏสถานะใน browser เป็น waiting . . . ตอบ

เครื่องมือช่วยเรียนภาษาอังกฤษ

1) หนังสืออ่านนอกเวลา สำหรับฝึกอ่านจับใจความและทบทวนศัพท์
หนังสืออ่านนอกเวลาคือหนังสือภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่หนังสือเรียน เป็นหนังสือแนวใดก็ได้แล้วแต่ความสนใจของผู้อ่าน ขอเพียงให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกอ่านจับใจความ ทบทวนศัพท์และเรียนรู้ศัพท์คำใหม่ หนังสืออ่านนอกเวลาอาจเป็นหนังสือการ์ตูน นิทาน นิยาย ดารา บันเทิง กีฬา สารคดี ฯลฯ สำหรับเด็กหรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้ใช้ หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา เพราะหนังสือกลุ่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับเด็ก ผู้เขียนจึงใช้ศัพท์ไม่ยาก ใช้ภาษาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

2) Read along CD สำหรับฝึกพูด/อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
การฝึกพูดหรืออ่านออกเสียงภาษาอังกฤษควรฝึกกับครูที่พูดสำเนียงภาษาอังกฤษชัดเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูต่างชาติ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนสูงขนาดนั้นได้ เด็กไทยส่วนใหญ่จึงเรียนภาษาอังกฤษกับครูไทยที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทย
read along CD เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการฝึกพูด/อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ได้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเรียนกับครูต่างชาติ ในแผ่น read along CD ประกอบด้วยภาพและตัวหนังสือ เหมือนหนังสือนิทาน สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือนิทานทั่วไปคือมีเสียงอ่านหนังสือ ซึ่งอ่านโดยเจ้าของภาษา จึงได้สำเนียงภาษาอังกฤษถูกต้อง ชัดเจน และมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่บนตัวหนังสือ ณ คำที่กำลังอ่านออกเสียง สัญลักษณ์นี้จะวิ่งไปบนตัวหนังสือตามเสียงที่อ่าน ทำให้ผู้ชมรู้ว่าศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงอย่างไร และสามารถฝึกอ่านออกเสียงเหมือฝึกร้องเพลงคาราโอเกะ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

3) Audio CD สำหรับฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ
การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับครูในห้องเรียน ส่วนใหญ่ครูจะพูดช้า และทิ้งจังหวะเพื่อให้นักเรียนตามทัน แต่เมื่อนักเรียนพบกับการสนทนาในชีวิตจริง ซึ่งพูดด้วยความเร็วปรกติ นักจะรู้สึกว่าผู้พูด พูดเร็วมาก ฟังไม่ทัน เพราะนักเรียนคุ้นเคยกับการฟังเสียงภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาไทยก่อนจึงจะเข้าใจ หากต้องการฟังให้ทัน นักเรียนต้องตัดขั้นตอนการแปลออกไป หมายถึงนักเรียนต้องเข้าใจภาษาอังกฤษขณะที่เป็นภาษาอังกฤษ นั่นคือฟังแล้วเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องแปล ทักษะการฟังแบบนี้ฝึกได้โดยฟังเสียงภาษาอังกฤษที่พูดด้วยความเร็วปกติ ฟังต่อเนื่องนาน ๆ แล้วพยายามจับใจความสิ่งที่ฟัง
audio CD เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกการฟังภาษาอังกฤษ ในแผ่น audio CD ประกอบด้วยเสียงเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เรื่องเล่าเหล่านี้มักเป็นเรื่องราวการพจญภัยที่สนุกสนาน เพื่อจูงใจให้ติดตามฟัง การเล่าเรื่องใช้ศัพท์ไม่ยากนัก จึงเหมาะสำหรับใช้ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ บางเรื่องมีภาพประกอบบ้าง แต่ไม่มาก และไม่มีตัวหนังสือ เพราะจุดประสงค์ต้องการให้ฝึกการฟัง ดังนั้นผู้ฝึกจึงต้องมีพื้นฐานศัพท์ภาษาอังกฤษพอสมควร ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยในเกือบทุกคณะ การที่นักเรียนจะผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้น นักเรียนต้องท่องศัพท์ให้ได้ประมาณ 3,000 คำ เพราะนักเรียนไม่รู้ว่าข้อสอบแต่ละปีจะมีศัพท์คำใดบ้าง จึงต้องท่องศัพท์ไว้มากพอที่จะครอบคลุมทุกเรื่องที่พบในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ไม่ว่าข้อสอบจะออกเรื่องอะไร นักเรียนจะทำข้อสอบได้เสมอ

ป.1 เป็นก้าวแรกของการเดินทางเพื่อมุ่งเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนมีเวลาเดินทาง 12 ปี จาก ป.1 ถึง ม.6 การเดินมาราธอน 12 ปีเพื่อท่องศัพท์ให้ได้ 3,000 คำ ควรมีการทดสอบในระหว่างทาง เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนศัพท์ที่ท่องไว้เป็นไปตามเป้าหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้า ต้องเร่งท่องศัพท์แต่เนิ่น ๆ อย่าปล่อยให้เดินมาถึงปลายทางแล้วจึงมาเร่งเพราะนักเรียนจะเหนื่อยเกินไป และไม่ได้ผล

ทดสอบศัพท์ ทำหน้าที่ทดสอบนักเรียนในแต่ละระดับว่าท่องศัพท์ไว้มากน้อยเพียงใด

ศัพท์ 3,000 คำ ถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน และข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ
เก็บไว้ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ 4 เล่ม เพื่อใช้ทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียน

... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...

ท่องศัพท์ด้วยภาพท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นการนำภาพเข้ามาช่วยนักเรียนท่องศัพท์ ศัพท์แต่ละคำมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กสมาธิสั้น เกมจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์ช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ

... คลิกที่นี่เพื่อท่องศัพท์ด้วยภาพ ...

ท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม

เกมหิ่งห้อยกลับบ้าน

ในคืนที่มืดมิด หิ่งห้อยตัวหนึ่งกำลังบินกลับบ้าน โดยอาศัยแสงสว่างจากตัวมันเอง ในระหว่างที่บินกลับบ้านต้องผจญกับสัตว์ต่าง ๆ ที่แฝงตัวอยู่ในความมืด และจ้องจะกินมันเป็นอาหาร

คุณต้องอาศัยความจำ ความมีสติและสมาธิที่นิ่งพอ จึงจะพาหิ่งห้อยหลบหลีกภัยอันตรายต่าง ๆ จนกลับถึงบ้าน มาทดสอบว่าคุณสามารถพาหิ่งห้อยตัวนี้กลับถึงบ้านได้หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

นกกระเต็นพุ่งจากท้องฟ้าลงไปจับปลาใต้น้ำ เมื่อจับปลาได้แล้วมันต้องกลับขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะนกไม่สามารถหายใจใต้น้ำ

เกมนี้ผู้เล่นได้รับภาระกิจให้พานกกระเต็นขึ้นสู่ผิวน้ำ ถ้าตอบคำศัพท์ถูก 1 คำ นกกระเต็นจะขึ้นจากก้นทะเล 1 ระดับ ถ้าตอบคำศัพท์ผิดนกกระเต็นจะจมลึกลง นกระเต็นจะได้ปลาเมื่อสามารถกลับขึ้นมาบนผิวน้ำ (ชนะ) ถ้าตอบคำศัพท์ผิดติดต่อกัน 2 คำ นกกระเต็นจะจมน้ำตาย (แพ้) มาทดสอบว่าคุณสามารถช่วยนกกระเต็นจับปลาได้กี่ตัว

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด


เกมเสือดาว

meerkat ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 6 ตัว ครอบครัวนี้ต้องการเดินผ่านสะพาน แต่มีเสือดาว (leopard) อยู่บนสะพานนี้ พวกเขาจะเดินผ่านสะพานนี้ไปได้อย่างไร โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของเสือดาว

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เกมอินทรีล่าเหยื่อ

นกอินทรีล่าเหยื่อนโดยใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ภายใต้อุ้งเท้าที่ทรงพลัง กล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงทำให้เหยื่อที่ถูกจับไม่สามารถดิ้นหลุดจากอุ้งเท้าของนกอินทรี

กระรอกตัวนี้จะหนีรอดจากอุ้งเท้าของนกอินทรีได้อย่างไร

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เกมกบกลับบ้าน

กบเขียวมีบ้านอยู่บนต้นไม้ เส้นทางกลับบ้านต้องไต่ไปตามกิ่งไผ่โดยไม่ให้ลื่นตกลงมา คุณจะพากบเขียวตัวนี้กลับถึงบ้านได้อย่างไร

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เกมลูกหมาตกน้ำ

ลูกหมาตกลงไปในกระแสน้ำที่กำลังไหลแรง แม่หมาส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ต้องรีบช่วยลูกหมาขึ้นมาก่อนที่กระแสน้ำจะพัดมันตกหน้าผา จะนำลูกหมาขึ้นมาจากกระแสน้ำได้อย่างไร

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งปัญหาการใช้งาน
เสนอแนะความคิดเห็น
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการท่องศัพท์ การเรียนภาษาต่างประเทศที่ ....
www.facebook.com/vocabonline

จำนวนผู้ชม 136,455 จำนวนผู้ลงคะแนน 56 คะแนนเฉลี่ย 4

ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
๏ปฟ

เธชเธ‡เธงเธ™เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธ•เธฒเธกเธเธเธซเธกเธฒเธข Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.