Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

ทดสอบศัพท์

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาใด ๆ ต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยในเกือบทุกคณะ การที่นักเรียนจะผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้น นักเรียนต้องท่องศัพท์ให้ได้ประมาณ 3,000 คำ เพราะนักเรียนไม่รู้ว่าข้อสอบแต่ละปีจะมีศัพท์คำใดบ้าง จึงต้องท่องศัพท์ไว้มากพอที่จะครอบคลุมทุกเรื่องที่พบในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ไม่ว่าข้อสอบจะออกเรื่องอะไร นักเรียนจะทำข้อสอบได้เสมอ

ถ้านับการเข้าเรียนป.1 เป็นก้าวแรกของการเดินทางเพื่อมุ่งเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนมีเวลาเดินทาง 12 ปี จาก ป.1 ถึง ม.6 การเดินมาราธอน 12 ปีเพื่อท่องศัพท์ให้ได้ 3,000 คำ ควรทะยอยท่องสะสมต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และ ควรมีการทดสอบในระหว่างทาง เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนศัพท์ที่ท่องสะสมไว้เป็นไปตามเป้าหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้า ต้องเร่งท่องศัพท์แต่เนิ่น ๆ อย่าปล่อยให้เดินมาถึงปลายทางแล้วจึงมาเร่งท่องศัพท์เพราะนักเรียนจะเหนื่อยเกินไป และการเร่งท่องศัพท์ในเวลาสั้น ๆ จะไม่ได้ผล

ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ เพื่อทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นว่านักเรียนรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด

การทดสอบศัพท์ทำในลักษณะของการเล่มเกม โดยแบ่งการทดสอบศัพท์เป็น 4 ระดับ

ระดับที่ 1 ทดสอบศัพท์ 500 คำ ชั้นประถมต้น(ป.1-ป.2-ป.3)
คลิกที่นี่เพื่อทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมต้น(ป.1-ป.2-ป.3)

ระดับที่ 2 ทดสอบศัพท์ 500 คำ ชั้นประถมปลาย(ป.4-ป.5-ป.6)
คลิกที่นี่เพื่อทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมต้น(ป.4-ป.5-ป.6)

ระดับที่ 3 ทดสอบศัพท์ 1,000 คำ ชั้นมัธยมต้น(ม.1-ม.2-ม.3)
คลิกที่นี่เพื่อทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมต้น(ม.1-ม.2-ม.3)

ระดับที่ 4 ทดสอบศัพท์ 1,000 คำ ชั้นมัธยมปลาย(ม.4-ม.5-ม.6)
คลิกที่นี่เพื่อทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย(ม.4-ม.5-ม.6)


ทดสอบศัพท์กริยา 3 ช่อง

ถ้าแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษตามลักษณะการเปลี่ยนรูป จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 regular verbs คือคำกริยาที่เติม ed เมื่อใช้เป็นช่องที่ 2 และช่องที่ 3
เช่น walk (ช่องที่ 1), walked (ช่องที่ 2), walked (ช่องที่ 3)
กลุ่มที่ 2 irregular verbs คือคำกริยาที่เปลี่ยนรูปเมื่อใช้เป็นช่องที่ 2 และช่องที่ 3
เช่น freeze (ช่องที่ 1), froze (ช่องที่ 2), frozen (ช่องที่ 3)

regular verbs เปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 และ 3 โดยเติม ed ซึ่งมีกฏเกณฑ์ในการเติม ed
irregular verbs ไม่มีกฏเกณฑ์ในการเปลี่ยนรูป
ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3
ศัพท์บางคำมีรูปที่ต่างกันทั้ง 3 ช่อง เช่น freeze froze frozen
ศัพท์บางคำมีรูปที่เหมือนกันทั้ง 3 ช่อง เช่น cut cut cut
ศัพท์บางคำช่องที่ 1 มีรูปเหมือนช่องที่ 3 เช่น run ran run
ศัพท์บางคำช่องที่ 2 มีรูปเหมือนช่องที่ 3 เช่น think thought thought

เนื่องจากกริยา 3 ช่องแบบเปลี่ยนรูป (irregular verbs) ไม่มีกฏเกณฑ์ในการเปลี่ยนรูป จึงต้องจำเป็นคำ เพื่อช่วยให้นักเรียนจำคำศัพท์กริยา 3 ช่องแบบเปลี่ยนรูป จึงนำ irregular verbs ที่ใช้บ่อย ๆ จำนวน 215 คำมาสร้างเป็นเกม ให้นักเรียนทดสอบว่ารู้จักกริยา 3 ช่องของคำศัพท์เหล่านี้หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมทดสอบกริยา 3 ช่อง


เสียงของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การเขียนคำอ่านออกเสียงของคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรไทย มีข้อจำกัด เพราะลักษณะการออกเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเสียงได้ถูกต้องทุกคำ บางคำไม่สามารถเทียบเสียงได้ถูกต้อง ทำได้ดีที่สุดแค่ใกล้เคียง ดังนั้นการฟังเสียงจากเจ้าของภาษาโดยตรงจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

มีหลายช่องทางในการฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในที่นี้ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือแปลภาษาของ google ซึ่งมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังด้วย โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1) เข้าไปที่ Google Translate แล้วเลือกภาษา English
2) ใส่คำศัพท์ที่ต้องการฟังเสียง
3) คลิกที่รูปลำโพงเพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

google translate

คลิกที่นี่เพื่อเรียกใช้ Google Translate (เครื่องมือแปลภาษาของ google)


ท่องศัพท์ด้วยภาพท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นการนำภาพเข้ามาช่วยนักเรียนจำศัพท์ ศัพท์แต่ละคำมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กสมาธิสั้น เกมจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์ช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ ... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...Read along CD ประกอบด้วยภาพ ตัวหนังสือ และเสียงอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับสัญลักษณ์ที่วิ่งไปตามตัวหนังสือ ลักษณะเหมือนแผ่นคาราโอเกะ สำหรับใช้ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อ


... คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม ...Audio CD เสียงภาษาอังกฤษเล่าเรื่องการผจญภัยต่าง ๆ ไม่มีภาพ ไม่มีตัวหนังสือ มีแต่เสียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกฟังจับใจความเรื่องราวต่าง ๆ

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อ


... คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 150,886 จำนวนผู้ลงคะแนน 171 คะแนนเฉลี่ย 3

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
๏ปฟ

เธชเธ‡เธงเธ™เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธ•เธฒเธกเธเธเธซเธกเธฒเธข Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.