Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเหมาะสำหรับให้เด็กใช้ฝึกหัดอ่าน เพราะผู้เขียนหนังสือเหล่านี้ใช้ศัพท์ไม่ยาก โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน จึงอ่านง่าย และมีภาพประกอบสวยงาม ชวนให้น่าอ่าน หนังสือเหล่านี้มีจำหน่ายในท้องตลาด 2 แบบ
1) พิมพ์ลงกระดาษเป็นเล่มหนังสือ
2) e-book ที่สามารถอ่านผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ (smart phone)

หนังสือทั้ง 2 แบบต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของหนังสือสำหรับเด็กที่พิมพ์ลงกระดาษเป็นเล่ม
1) สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใด ๆ
2) เป็นของสะสม ตั้งโชว์ในตู้หนังสือ เพราะหนังสือสำหรับเด็กจัดทำรูปเล่มสวยงาม สีสรรสดใส

ข้อเสียของหนังสือสำหรับเด็กที่พิมพ์ลงกระดาษเป็นเล่ม
1) ราคาแพงกว่าหนังสือสำหรับเด็กที่เป็น e-book
2) เมื่อสั่งซื้อจากอินเตอร์เน็ตแล้วต้องคอยการจัดส่งและมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3) ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า e-book
4) ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแล เนื่องจากกระดาษอาจฉีกขาด หรือบวมเมื่อเปียกหรือชื้น
5) แม้จะเก็บรักษาอย่างดี สีก็ซีดลงตามเวลา เนื่องจากหมึกพิมพ์และกระดาษเสื่อมตามอายุ

ข้อดีของหนังสือสำหรับเด็ก e-book
1) ราคาถูกกว่าหนังสือสำหรับเด็กที่พิมพ์ลงกระดาษ
2) เมื่อซื้อจากอินเตอร์เน็ตแล้วสามารถ download ได้เอง ไม่ต้องคอยการจัดส่งและไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
3) ใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยกว่าหนังสือที่เป็นเล่ม เพราะ e-book อยู่ในลักษณะของข้อมูลดิจิตอล ถูกเก็บในหน่วยความจำของอุปกรณ์หรือสื่อเช่น เมมโมรี่การ์ด ทรัมไดร์ ฮาร์ดดิส ฯลฯ
4) ความสวยงามของภาพและสีสรรเกิดจากความสามารถในการแสดงผลของอุปกรณ์ที่ใช้อ่านหนังสือสำหรับเด็ก ซึ่งดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
5) หากเก็บหนังสือสำหรับเด็กไว้ใน cloud หรือ online สามารถอ่านหนังสือสำหรับเด็กได้ทุกเล่ม จากทุกสถานที่โดยไม่ต้องพกหนังสือติดตัว แต่ใช้โทรศัพท์มือถือ (smart phone) แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแล้วเลือกอ่านหนังสือสำหรับเด็กที่เก็บไว้ใน cloud ได้ทุกเล่ม

ข้อเสียของหนังสือสำหรับเด็ก e-book
1) ต้องพึ่งอุปกรณ์ในการอ่านเช่น โทรศัพท์มือถือ (smart phone) แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องพึ่งอินเตอร์เน็ตหากเก็บหนังสือสำหรับเด็ก e-book ไว้ใน cloud หรือ online
2) เห็นแต่ภาพของหนังสือแต่ละหน้าในหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้อ่านหนังสือ ไม่มีหนังสือเป็นเล่มให้จับ

คลิกที่รูปหนังสือ แต่ละปกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อ
ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด
คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?
ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง
... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...

ท่องศัพท์ด้วยภาพท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นการนำภาพเข้ามาช่วยนักเรียนจำศัพท์ ศัพท์แต่ละคำมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กสมาธิสั้น เกมจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์ช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ

... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 4,170 จำนวนผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 3

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2023 All rights reserved.