Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 12,222 จำนวนผู้ลงคะแนน 11 คะแนนเฉลี่ย 4

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 1 หน้าถัดไป
แนวคิด (concept)
สมุดจดศัพท์ออนไลน์เก็บศัพท์ไว้ในฐานข้อมูล my sql ใช้รหัส UTF-8 Unicode ซึ่งรองรับทุกภาษาทั่วโลก ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ทางอินเตอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop) คอมพิวเตอร์โนตบุค (laptop) แท็บเล็ต (tablet) หรือโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เนื่องจากศัพท์ไม่ได้เก็บไว้ที่อุปกรณ์ของผู้ใช้งาน จึงไม่ผูกมัดผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด ผู้ใช้งานมีอิสระที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ผสมผสานกันตามความเหมาะสมในแต่ละสถานที่ แต่ละเวลา เช่น เมื่ออยู่ที่บ้าน ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop) บันทึกศัพท์เข้าไปในฐานข้อมูล เมื่อเดินทางอยู่นอกบ้าน นำศัพท์ในฐานข้อมูลมาเล่นเกมบนแท็บเล็ต (tablet) หรือโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เพื่อทบทวนศัพท์

ลงทะเบียน
ผู้ที่จะใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์จะต้องลงทะเบียนเพื่อให้มีฐานข้อมูลสำหรับเก็บศัพท์ของตัวเองไว้ที่เครื่องของผู้ให้บริการ โดยใช้ email ในการลงทะเบียน เพราะ email ของแต่ละคนไม่ซ้ำกัน email ที่นำมาลงทะเบียนควรเป็น email ที่สามารถใช้รับส่ง mail ได้จริง เพราะในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้งให้ระบบส่งรหัสผ่านกลับไปให้โดยใช้ email ที่ลงทะเบียนไว้

email ที่ลงทะเบียนไว้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะถูกใช้เป็นชื่อสำหรับ login เข้าสมุดจดศัพท์ออนไลน์ แต่ละ email ที่ลงทะเบียนไว้จึงมีฐานะเป็นสมุดจดศัพท์หนึ่งเล่ม


login เข้าสมุดจดศัพท์

login เข้าสมุดจดศัพท์โดยใช้ email และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

หลังจาก login เข้าสมุดจดศัพท์ออนไลน์แล้วเมนู login จะหายไป แต่มีเมนู logout ขึ้นมาแทน มุมบนด้านขวามือจะแสดงชื่อเจ้าของสมุดจดศัพท์ออนไลน์ และจำนวนคำศัพท์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสมุดจดศัพท์ออนไลน์


คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 1 หน้าถัดไป

จำนวนผู้ชม 12,222 จำนวนผู้ลงคะแนน 11 คะแนนเฉลี่ย 4ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.