ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบเพื่อพัฒนาสมองโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความจำผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้ ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและ เป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

สมุดภาพ รวบรวมคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ ศัพท์ทุกคำมีภาพประกอบเพื่อเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็ก หรือเด็กที่มีสมาธิสั้น

เสียงของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การเขียนคำอ่านออกเสียงของคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรไทย มีข้อจำกัด เพราะลักษณะการออกเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเสียงได้ถูกต้องทุกคำ บางคำไม่สามารถเทียบเสียงได้ถูกต้อง ทำได้ดีที่สุดแค่ใกล้เคียง ดังนั้นการฟังเสียงจากเจ้าของภาษาโดยตรงจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฟังและอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

มีหลายช่องทางในการฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในที่นี้ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือแปลภาษาของ google ซึ่งมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังด้วย โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1) เข้าไปที่ Google Translate แล้วเลือกภาษา English
2) ใส่คำศัพท์ที่ต้องการฟังเสียง
3) คลิกที่รูปลำโพงเพื่อฟังเสียงภาษาอังกฤษ

google translate

คลิกที่นี่เพื่อเรียกใช้ Google Translate (เครื่องมือแปลภาษาของ google)


 คำศัพท์ 1 พยางค์ คำศัพท์ 1 พยางค์

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ 1 พยางค์พร้อมภาพประกอบ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เพราะคำ 1 พยางค์เป็นคำสั้น ๆ จึงจำง่าย

คำศัพท์ 1 พยางค์ 200 คำ

ห้องครัว ห้องครัว

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวพร้อมภาพประกอบ

ศัพท์เกี่ยวกับห้องครัว

ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร
และห้องนั่งเล่น


สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ในห้องนั่งเล่นพร้อมภาพประกอบ

ศัพท์เกี่ยวกับห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น

ห้องนอนและห้องแต่งตัว ห้องนอนและห้องแต่งตัว

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในห้องนอนและห้องแต่งตัวพร้อมภาพประกอบ

ศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนและห้องแต่งตัว

ห้องน้ำ ห้องซักรีด และห้องเก็บเครื่องมือ ห้องน้ำ ห้องซักรีด
และห้องเก็บเครื่องมือ


สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในห้องน้ำ ห้องซักรีด และห้องเก็บเครื่องมือ

ศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำ ห้องซักรีด
และห้องเก็บเครื่องมือ

สัตว์และแมลง สัตว์และแมลง

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และ แมลงต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบ

ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์และแมลง

ผลไม้และผัก ผลไม้และผัก

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และผัก มีทั้งผักผลไม้ในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมภาพประกอบ

ศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และผัก

ธรรมชาติและดอกไม้ ธรรมชาติและดอกไม้

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติ และดอกไม้ต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบ

ศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติและดอกไม้

ธงชาติ ธงชาติ

สมุดภาพเล่มนี้รวบรวมธงชาติของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมชื่อประเทศเพื่อทดสอบนักเรียนว่ารู้จักธงชาติของประเทศเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน

ธงชาติของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกติวคณิตศาสตร์ออนไลน์

สอนคณิตศาสตร์เรื่องยาก ให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน โดยนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นระบบ อธิบายตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคคิดลัด และข้อคิดในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้เข้าใจคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้

มีแบบฝึกหัดให้ฝึกพร้อมเฉลยคำตอบและวิธีทำอย่างละเอียด สอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนฝึกเพื่อนำไปใช้ในการทำข้อสอบแข่งขันในสนามสอบต่าง ๆ

... คลิกที่นี่เพื่อเข้าห้องติวคณิตศาสตร์ ...

ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเหมาะสำหรับให้เด็กใช้ฝึกหัดอ่าน เพราะผู้เขียนหนังสือเหล่านี้ใช้ศัพท์ไม่ยาก โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน จึงอ่านง่าย และมีภาพประกอบสวยงาม ชวนให้น่าอ่าน

รูปแบบหนังสือมีทั้งแบบพิมพ์ลงกระดาษเป็นเล่ม และเป็น e-book (kindle edition) ซึ่งอ่านโดยใช้เครื่อง kindle หรือใช้ Kindle Reading Application ที่สามารถติดตั้งฟรี ในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อ... คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อหนังสือเพิ่มเติม ...


จำนวนผู้ชม 127,935 จำนวนผู้ลงคะแนน 63 คะแนนเฉลี่ย 4

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
๏ปฟ

เธชเธ‡เธงเธ™เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธ•เธฒเธกเธเธเธซเธกเธฒเธข Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.