Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ

Audio CD

การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับครูในห้องเรียน ส่วนใหญ่ครูจะพูดช้า และทิ้งจังหวะเพื่อให้นักเรียนตามทัน แต่เมื่อนักเรียนพบกับการสนทนาในชีวิตจริง ซึ่งพูดด้วยความเร็วปรกติ นักจะรู้สึกว่าผู้พูด พูดเร็วมาก ฟังไม่ทัน เพราะนักเรียนคุ้นเคยกับการฟังเสียงภาษาอังกฤษ แล้วแปลเป็นภาษาไทยก่อนจึงจะเข้าใจ หากต้องการฟังให้ทัน นักเรียนต้องตัดขั้นตอนการแปลออกไป หมายถึงนักเรียนต้องเข้าใจภาษาอังกฤษขณะที่เป็นภาษาอังกฤษ นั่นคือฟังแล้วเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องแปล ทักษะการฟังแบบนี้ฝึกได้โดยฟังเสียงภาษาอังกฤษที่พูดด้วยความเร็วปกติ ฟังต่อเนื่องนาน ๆ แล้วพยายามจับใจความสิ่งที่ฟัง

Audio CD เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกการฟังภาษาอังกฤษ

ในแผ่น audio CD ประกอบด้วยเสียงเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เรื่องเล่าเหล่านี้มักเป็นเรื่องราวการพจญภัยที่สนุกสนาน เพื่อจูงใจให้ติดตามฟัง การเล่าเรื่องใช้ศัพท์ไม่ยากนัก จึงเหมาะสำหรับใช้ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ บางเรื่องมีภาพประกอบบ้าง แต่ไม่มาก และไม่มีตัวหนังสือ เพราะจุดประสงค์ต้องการให้ฝึกการฟัง ดังนั้นผู้ฝึกจึงต้องมีพื้นฐานศัพท์ภาษาอังกฤษพอสมควร

คลิกที่รูปของ Audio CD แต่ละปกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด
คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?
ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง
... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...

ท่องศัพท์ด้วยภาพท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นการนำภาพเข้ามาช่วยนักเรียนจำศัพท์ ศัพท์แต่ละคำมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กสมาธิสั้น เกมจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์ช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ

... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 3,669 จำนวนผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 3
๏ปฟ

เธชเธ‡เธงเธ™เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธ•เธฒเธกเธเธเธซเธกเธฒเธข Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.