ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Listening and Reading

ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

Read along CD

การฝึกพูดหรืออ่านออกเสียงภาษาอังกฤษควรฝึกกับครูที่พูดสำเนียงภาษาอังกฤษชัดเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูต่างชาติ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนสูงขนาดนั้นได้ เด็กไทยส่วนใหญ่จึงเรียนภาษาอังกฤษกับครูไทยที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทย

Read along CD เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการฝึกพูด/อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ได้สำเนียงแบบเจ้าของภาษา ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเรียนกับครูต่างชาติ ในแผ่น read along CD ประกอบด้วยภาพและตัวหนังสือ เหมือนหนังสือนิทาน สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือนิทานทั่วไปคือมีเสียงอ่านหนังสือ ซึ่งอ่านโดยเจ้าของภาษา จึงได้สำเนียงภาษาอังกฤษถูกต้อง ชัดเจน และมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่บนตัวหนังสือ ณ คำที่กำลังอ่านออกเสียง สัญลักษณ์นี้จะวิ่งไปบนตัวหนังสือตามเสียงที่อ่าน ทำให้ผู้ชมรู้ว่าศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงอย่างไร ลักษณะเหมือนคาราโอเกะ

วิธีฝึก ให้เปิดดูอย่างน้อย 2 รอบ
รอบ 1 ให้ผู้ฝึกฟังเสียงและดูสัญลักษณ์ที่วิ่งไปตามตัวหนังสือเพื่อเรียนรู้คำอ่านของศัพท์แต่ละคำ
รอบ 2 ให้ปิดเสียงแล้วฝึกอ่านออกเสียงของคำศัพท์ตามสัญลักษณ์ที่วิ่งไปตามตัวหนังสือเหมือนร้องเพลงคาราโอเกะ

เรื่องราวที่นำมาให้ฝึกมักเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นโดยมีตัวเอกเป็นการ์ตูนจากหนังแอนนิเมชัน

คลิกที่รูปของ Read along CD แต่ละปกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อ
ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด
คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?
ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง
... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...

ท่องศัพท์ด้วยภาพท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นการนำภาพเข้ามาช่วยนักเรียนจำศัพท์ ศัพท์แต่ละคำมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กสมาธิสั้น เกมจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์ช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ

... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 4,027 จำนวนผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 3
๏ปฟ

เธชเธ‡เธงเธ™เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธ•เธฒเธกเธเธเธซเธกเธฒเธข Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.