ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Listening and Reading

กริยา 3 ช่อง

คำกริยาในภาษาอังกฤษเปลี่ยนรูปตาม Tense.

I walk to school every day. (Present Tense)
ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน

I walked to school yesterday. (Past Tense)
ฉันเดินไปโรงเรียน เมื่อวาน

ถ้าแบ่งคำกริยาในภาษาอังกฤษตามลักษณะการเปลี่ยนรูป จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 regular verbs คือคำกริยาที่เติม ed เมื่อใช้เป็นช่องที่ 2 และช่องที่ 3 เช่นwalk (ช่องที่ 1), walked (ช่องที่ 2), walked (ช่องที่ 3)
กลุ่มที่ 2 irregular verbs คือคำกริยาที่เปลี่ยนรูปเมื่อใช้เป็นช่องที่ 2 และช่องที่ 3 เช่น freeze (ช่องที่ 1), froze (ช่องที่ 2), frozen (ช่องที่ 3)

กริยาช่องที่ 1 ใช้กับ Present Tense เช่น
I always freeze meat in a refrigerator.
ฉันมักแช่เนื้อไว้ในตู้เย็น

กริยาช่องที่ 2 ใช้กับ Past Tense เช่น
I froze meat in a refrigerator two days ago.
ฉันแช่เนื้อไว้ในตู้เย็น เมื่อสองวันก่อน

กริยาช่องที่ 3 ใช้กับ Perfect Tense เช่น
I have frozen meat in a refrigerator since last week.
ฉันแช่เนื้อไว้ในตู้เย็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

กริยาช่องที่ 3 ใช้กับประโยค Passive Voice (ประธานถูกกระทำ) เช่น
Meat is frozen in a refrigerator.
เนื้อถูกแช่แข็งอยู่ในตู้เย็น

กริยาช่องที่ 3 ใช้ขยายคำนามในลักษณะที่คำนามนั้นถูกกระทำ เช่น
I buy a kilogram of frozen meat.
ฉันซื้อเนื้อแช่แข็ง 1 กิโลกรัม

ในทางปฏิบัติการจำคำกริยาทุกคำว่าเป็น regular verb หรือ irregular verb เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะมีคำกริยามากมาย เนื่องจาก irregular verbs มีจำนวนน้อยกว่า regular verbs ดังนั้น จึงขอแนะนำให้จำ irregular verbs ที่ใช้บ่อยๆ ประมาณ 200 คำให้แม่น เมื่อพบคำกริยาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม irregular verbs ที่จำไว้ ให้เดาว่าคำกริยานั้นเป็น regular verb โอกาสเดาถูกจะสูงมาก

เว็บเพจหน้านี้ได้รวบรวม irregular verbs ที่ใช้บ่อย ๆ ไว้ 215 คำ เพื่อทดสอบนักเรียนว่ารู้จักคำกริยาเหล่านี้ทั้ง 3 ช่องหรือไม่ การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม ผลสอบคือผลของการเล่นเกมแพ้หรือชนะ เพราะการตอบผิดหรือถูกส่งผลต่อเหตุการณ์ในเกมซึ่งนำไปสู่การแพ้หรือชนะ

ศัพท์บางคำเป็นได้ทั้ง regular verb และ irregular verb เช่น kneel (คุกเข่า)
ใช้เป็น regular verb โดยการเติม ed ดังนี้ kneel (ช่องที่ 1) kneeled (ช่องที่ 2) kneeled (ช่องที่ 3) หรือ
ใช้เป็น irregular verb โดยการเปลี่ยนรูป ดังนี้ kneel (ช่องที่ 1) knelt (ช่องที่ 2) knelt (ช่องที่ 3)

ศัพท์ที่นำมาให้เล่นเกมเป็นการทดสอบในลักษณะของการเปลี่ยนรูปเท่านั้น ในกรณีที่ศัพท์คำนั้นสามารถใช้ได้ทั้งการเติม ed และ เปลี่ยนรูป ในการเล่นเกมจะยึดคำตอบที่ถูกต้องเป็นการเปลี่ยนรูปเท่านั้น
(ไม่ทดสอบคำศัพท์ที่เติม ed)

เกมจะสุ่มคำศัพท์จากฐานข้อมูลขึ้นมาสร้างคำถามโดยให้คำแปลและคำกริยาช่องใดช่องหนึ่งเพียง 1 ช่อง ให้นักเรียนเติมคำกริยาอีก 2 ช่องที่เหลือเพื่อให้ได้คำกริยาครบทั้ง 3 ช่อง

ตัวอย่างที่ 1 โจทย์ให้คำแปลและคำกริยาช่องที่ 1 ให้นักเรียนเติมคำกริยาช่องที่ 2 และ 3ตัวอย่างที่ 2 โจทย์ให้คำแปลและคำกริยาช่องที่ 2 ให้นักเรียนเติมคำกริยาช่องที่ 1 และ 3ตัวอย่างที่ 3 โจทย์ให้คำแปลและคำกริยาช่องที่ 3 ให้นักเรียนเติมคำกริยาช่องที่ 1 และ 2นักเรียนต้องตอบถูกทั้ง 2 ช่องจึงจะได้คะแนน
ถ้าตอบช่องใดช่องหนึ่งผิด ให้ถือว่าตอบข้อนั้นผิดและไม่ได้คะแนนนักเรียนสามารถเรียกศัพท์ในฐานข้อมูลขึ้นมาทบทวนก่อนทดสอบโดย

... คลิกที่นี่เพื่อเลือกศัพท์ ...

แล้วระบุว่าต้องการเลือกศัพท์ตั้งแต่คำที่เท่าใด ถึงคำที่เท่าใด เช่น ตั้งแต่คำที่ 1 ถึงคำที่ 50 เมื่อยืนยันสิ่งที่เลือกแล้ว ศัพท์คำที่ 1 - 50 จะถูกแสดงให้ดูบนจอเพื่อให้นักเรียนทบทวนก่อน เมื่อทบทวนเสร็จแล้วให้เลือกเล่นเกม เกมจะสุ่มเฉพาะศัพท์ที่อยู่ในช่วงคำที่ 1 ถึง 50 เท่านั้น เป็นการจำกัดจำนวนคำศัพท์ที่ใช้ทดสอบให้น้อยลง การเลือกศัพท์แต่ละครั้งจะเลือกศัพท์ในช่วงไหนก็ได้ แต่ต้องเลือกอย่างน้อย 20 คำ

เกมเสือดาว


นักเรียนได้รับมอบหมายให้พา meerkat เดินผ่านสะพาน โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของเสือดาว ด้วยการตอบคำถาม ถ้าตอบถูก 1 คำ นักเรียนจะพา meerkat เดินไปข้างหน้า 1 ก้าว แต่ถ้าตอบผิด meerkat ตัวนั้นจะถูกเสือดาวคาบไป นักเรียนต้องพยายามประคับประคอง meerkat แต่ละตัวให้เดินไปจนสุดสะพาน

มาทดสอบว่านักเรียนสามารถพา meerkat ข้ามสะพานไปได้กี่ตัว

คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมเสือดาวเกมลูกหมาตกน้ำ


ลูกหมาตกลงไปในกระแสน้ำที่กำลังไหลลงหน้าผา แม่หมาส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนักเรียนคือผู้ที่มาช่วยลูกหมา โดยใช้ลูกโป่ง 10 ใบยกลูกหมายขึ้นมาจากกระแสน้ำที่กำหลังไหลแรง คำถามแต่ละคำถามทำให้ลูกหมาถูกกระแสน้ำพัดไปใกล้หน้าผา ถ้านักเรียนตอบคำถามถูก ลูกหมาจะได้ลูกโป่ง 1 ใบ แต่ถ้าตอบผิด ลูกหมาจะไม่ได้ลูกโป่ง ลูกหมาจะรอดถ้าได้ลูกโป่งครบ 10 ใบซึ่งมีแรงมากพอที่จะยกลูกหมาขึ้นมา ก่อนที่กระแสน้ำจะพัดมันตกหน้าผา

แม่หมาฝากความหวังไว้กับนักเรียน โปรดอย่าทำให้แม่หมาผิดหวัง

คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมลูกหมาตกน้ำเกมกบกลับบ้าน


กบเขียวตัวหนึ่ง มีบ้านอยู่บนต้นไม้ บ้านของมันอยู่ที่มุมบนขวาของภาพ นักเรียนทำหน้าที่พากบตัวนี้กลับบ้านโดยไต่ผ่านลำไม้ไผ่ ถ้านักเรียนตอบคำถามถูก กบจะไต่ไปตามลำไม้ไผ่ทีละปล้องแต่ถ้าตอบคำถามผิด กบจะลื่นไถลไปด้านข้าง เกือบตกจากลำไม้ไผ่ แต่มันยังเกาะลำไม้ไผ่อยู่ ถ้าตอบคำถามถัดไปถูกมันจะกลับขึ้นมาบนลำไม้ไผ่อีกครั้งแต่ถ้าตอบคำถามผิดติดต่อกัน 2 คำถาม มันจะตกจากลำไม้ไผ่

คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมกบกลับบ้านเกมอินทรีล่าเหยื่อ


นกอินทรีมองเห็นกระรอกจากบนท้องฟ้า มันกำลังบินลงมาโฉบเหยื่อ
นักเรียนต้องพากระรอกตัวนี้หลบเข้าโพรงที่อยู่ใต้ดิน ก่อนที่นกอินทรีจะโฉบลงมา
ทุกครั้งที่นักเรียนตอบคำถามถูก กระรอกจะกระโจนไปข้างหน้า
ทุกครั้งที่ตอบคำถามผิด นกอินทรีจะบินต่ำลง
นกอินทรีจะบินต่ำลงเรื่อย ๆ จนโฉบกระรอก ถ้ากระรอกมุดเข้าโพรงไม่ทัน

คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมอินทรีล่าเหยื่อ


ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด
คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?
ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง
... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...

ท่องศัพท์ด้วยภาพท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นการนำภาพเข้ามาช่วยนักเรียนจำศัพท์ ศัพท์แต่ละคำมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเชื่อโยงภาพเข้ากับคำศัพท์ นอกจากช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นแล้ว ภาพยังดึงดูดความสนใจของนักเรียน เป็นการจูงใจให้ท่องศัพท์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กสมาธิสั้น เกมจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์ช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ

... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...Read along CD ใช้ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ในแผ่น CD ประกอบด้วยภาพและตัวหนังสือ เหมือนหนังสือนิทาน สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือนิทานทั่วไปคือมีเสียงอ่านหนังสือ และมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่บนตัวหนังสือ ณ คำที่กำลังอ่านออกเสียง สัญลักษณ์นี้จะวิ่งไปบนตัวหนังสือตามเสียงที่อ่าน ทำให้ผู้ชมรู้ว่าศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงอย่างไร ลักษณะเหมือนคาราโอเกะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

... คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม ...Audio CD เสียงภาษาอังกฤษเล่าเรื่องการผจญภัยต่าง ๆ ไม่มีภาพ ไม่มีตัวหนังสือ มีแต่เสียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกฟังจับใจความเรื่องราวต่าง ๆ

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 22,156 จำนวนผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 5
๏ปฟ

เธชเธ‡เธงเธ™เธฅเธดเธ‚เธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธ•เธฒเธกเธเธเธซเธกเธฒเธข Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.