หน้าแรก

คลังข้อสอบ

O-NET

สสวท.

เพชรยอดมงกุฏ

สอบเข้าม.1

สอบเข้าม.4

Reading

Listening

สมุดจดศัพท์

เกมคำศัพท์

คณิตศาสตร์

E-BOOK

ผู้ทำเว็บ


กางเกงยีนส์ขาสั้น

GOUOD ยีนส์ขาสั้น ผ้ายืดฟอกนิ่ม สีมิดไนด์-สนิมน้ำตาล มีริม ไซส์

...คลิกที่นี่...เพื่อสั่งซื้อ


ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเน้นการเจริญเติบโตหรือเพิ่มความแข็งแกร่งของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น
ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของขา
ออกกำลังกายด้วยการยกตุ้มน้ำหนัก (dumbbell) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแขน
เด็กที่ผ่านการออกกำลังกายตามรูปแบบนี้อย่างสม่ำเสมอจะมีขาและแขนแข็งแกร่งกว่าเด็กทั่วไป

ฝึกสมอง

สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่น การฝึกสมองหรือการออกกำลังกายสมองจึงต้องการเครื่องมือ
สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่จึงต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำเครื่องมือให้นักเรียนใช้ฝึกสมองเพื่อทำให้สมองทรงพลัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนและทำงาน

เครื่องมือสำหรับฝึกสมองด้านความจำ

... คลิกที่นี่ เพื่อฝึกสมองด้านความจำ (ท่องศัพท์ด้วยภาพ) ...

การจำสิ่งต่างๆ เป็นหน้าที่หนึ่งของสมองที่มีความสำคัญมาก การเรียนรู้ทุกเรื่องต้องใช้ความจำ ผู้ที่จำได้มากกว่า จำได้แม่นกว่า จำได้นานกว่า จึงได้เปรียบในการเรียนทุกวิชา การฝึกสมองด้านที่เกี่ยวกับความจำทำโดยให้สมองจำสิ่งต่าง ๆ เริ่มจากให้จำสิ่งของในปริมาณไม่มาก และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เส้นใยสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้สมองมีความสามารถในการจำมากขึ้น

ถ้าเปรียบสมองที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าลม ขนาดของลูกโป่งที่ยังไม่ขยายจะมีขนาดเล็ก เมื่อเริ่มเป่าลม ลูกโป่งจะขยายตัว เป่าลมเข้าไปทีละน้อย และเพิ่มปริมาณลมมากขึ้นเรื่อย ๆ ขนาดของลูกโป่งจะใหญ่ขึ้น

ท่องศัพท์ด้วยภาพ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกสมองเพื่อเพิ่มพลังด้านความจำ ศัพท์ภาษาอังกฤษและภาพประกอบคำศัพท์ เป็นสิ่งที่จะบรรจุลงในสมองในระหว่างที่ฝึก เหมือนลมที่เป่าเข้าไปในลูกโป่งเพื่อขยายลูกโป่งให้ใหญ่ขึ้น

ตัวอย่าง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความจำ
ฝึกสมองด้านความจำ

การฝึกทำในลักษณะของการเล่นเกมจับคู่ระหว่างคำศัพท์และภาพที่แสดงความหมายของคำศัพท์ หลังจากผ่านการฝึกแล้ว เส้นใยสมองจะเพิ่มขึ้น เหมือนลูกโป่งที่พองตัว ทำให้สมองมีความสามารถในการจำมากขึ้น นอกจากนี้ศัพท์มากกว่า 700 คำที่ใช้ฝึกจะยังคงถูกจำไว้ในสมองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษ

เครื่องมือสำหรับฝึกสมองด้านคำนวณ

... คลิกที่นี่ เพื่อฝึกสมองด้านคำนวณ (เกมคณิตศาสตร์) ...

ทักษะการคำนวณเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดการเรียนวิชาสำคัญหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี บัญชี การเงิน ฯลฯ ถ้านำการคำนวณที่สลับซับซ้อนมาแยกส่วนย่อย ๆ ลงลึกในรายละเอียดไปเรื่อย ๆ ผลสุดท้ายจะพบว่าการคำนวณเหล่านี้มีรากฐานมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพียง 4 อย่างคือ บวก ลบ คูณ และ หาร การฝึกสมองทางด้านคำนวณจึงเริ่มจากการฝึกคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร เพื่อกระตุ้นให้สมองเพิ่มเส้นใยสมองด้านคำนวณเพื่อรองรับการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับมัธยม

เกมคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกสมองด้านคำนวณ เกมคณิตศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของเกม ซึ่งทำหน้าที่สุ่มตัวเลขเพื่อสร้างโจทย์ โดยที่ผู้เล่นเกมสามารถกำหนดระดับความยากให้สอดคล้องกับความสามารถของตัวเอง ด้วยการกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวเลขในเกม เช่น จำนวนหลัก จำนวนตำแหน่งทศนิยม เลขบวก เลขลบ ฯลฯ

ตัวอย่าง การฝึกสมองด้านคำนวณ (ทบทวนสูตรคูณ)
ฝึกสมองด้านคำนวณ

สมองที่ผ่านการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะทรงพลังมากกว่าสมองที่ไม่ได้ผ่านการฝึก


 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2018-2024 All rights reserved.