ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ
เกมคณิตศาสตร์

วิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว


ขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้ คุณเพียงกวาดสายตาไปตามตัวอักษรที่เรียงกันเป็นบรรทัด แล้วคุณก็เข้าใจสิ่งที่อ่าน ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่ความสามารถนี้ไม่ได้ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิด ลองนึกย้อนกลับไปในอดีต คุณได้ความสามารถนี้มาจากไหน ?

ทักษะการอ่านที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ มันไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน คุณใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝน เริ่มตั้งแต่ท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ . . . แล้วจึงมาเริ่มฝึกผสมเสียง ฝึกสะกดคำ ฝึกอ่านทุกวัน เป็นเวลาหลายปี กว่าคุณจะอ่านได้คล่องอย่างทุกวันนี้

2 + 5 = ? , 7 - 3 = ? , 8 x 7 = ? , 72 ÷ 8 = ?

เมื่อคุณกวาดสายตาไปเห็นโจทย์เลขเหล่านี้ คำตอบผุดขึ้นในสมองของคุณทันทีโดยอัตโนมัติเหมือนอ่านหนังสือหรือไม่ หรือคุณชะงักเพื่อคิดเลขก่อนแล้วจึงได้คำตอบ

ถ้าคุณต้องสะกดทุกคำที่อ่าน คุณจะไม่ได้อรรถรสจากการอ่านนวนิยายเล่มหนา ไม่สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาในตำรา เพราะคุณเสียเวลาและสมาธิไปกับการสะกดคำ แต่ถ้าคุณสามารถอ่านได้เพียงแค่ชำเลืองมองตัวหนังสือโดยไม่ต้องใช้สมาธิในส่วนนี้เลย คุณจะได้ใช้เวลาและสมาธิทั้งหมดไปกับเนื้อหาในหนังสือที่อ่าน

โจทย์เลข 4 ข้อที่ยกตัวอย่างข้างต้น เป็นตัวแทนของการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร เลข 1 หลักหรือ 2 หลัก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ ถ้าคุณสามารถบอกคำตอบได้ทันที ที่เห็นโจทย์เลขเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้เวลาและสมาธิในการคำนวณเลย คุณจะได้ใช้เวลาและสมาธิทั้งหมดไปกับการหาวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แต่ถ้าคุณต้องชะงักเพื่อคำนวณก่อน เวลาและสมาธิส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไป จึงเหลือเวลาน้อยลงสำหรับทำโจทย์ข้ออื่นในห้องสอบ ทำให้มีปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน

เป้าหมายของ "เกมคณิตศาสตร์" คือการฝึกสมองด้านคำนวณเพื่อเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถได้คำตอบทันทีที่เห็นโจทย์เลข 1 หลักหรือ 2 หลัก ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ บวก ลบ คูณ หรือ หาร เช่นเดียวกับที่นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของศัพท์ทันทีที่เห็นโดยไม่ต้องเสียเวลาสะกดเสียง

การอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องสะกดเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับต่อยอดการเรียนวิชาต่าง ๆ เพราะต้องใช้ทักษะนี้ในการอ่านตำรา ในทำนองเดียวกัน ทักษะการได้คำตอบสำหรับโจทย์เลข 1 หลัก หรือ 2 หลักทันทีโดยไม่ต้องคำนวณก็เป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับต่อยอดคณิตศาสร์เรื่องอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

หลักการง่าย ๆ ในการพัฒนาทักษะนี้คือทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งทุกวัน จนกลายเป็นความเคยชิน เช่นเดียวกับที่เราใช้ภาษาสื่อสารกับคนรอบข้างทุกวัน ทั้งพูด อ่าน เขียน จนจำศัพท์ทุกคำได้ ทุกอย่างจึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตัวเลขทุกวันเหมือนการใช้ภาษา ทักษะเกี่ยวกับตัวเลขจึงไม่ได้รับการพัฒนา แต่ถ้าต้องการสอบแข่งขันหรือเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับสูงขึ้นไป จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาให้ได้

เพื่อให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ซ้ำหลาย ๆ รอบโดยไม่น่าเบื่อ เกมคณิตศาสตร์จึงสร้างโจทย์เลขออกมาในรูปแบบของเกม ซึ่งนักเรียนสามารถกำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์ ให้เหมาะกับตัวเอง โดยเริ่มจากระดับง่ายก่อน เมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจึงเพิ่มระดับความยากขึ้นไปตามลำดับ

โจทย์เลขทุกข้อเกิดจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มตัวเลขขึ้นมา ทุกครั้งที่นักเรียนเล่นเกมโจทย์เลขจะเปลี่ยนไป ไม่ใช่โจทย์ข้อเดิม ทำให้นักเรียนได้ฝึกโจทย์ที่หลากหลาย

การฝึกแต่ละครั้งอย่าฝึกนานเกินไป เพราะการฝึกนานเกินไปจะเกิดความล้า แล้วจะไม่มีสมาธิ นักเรียนแต่ละคนมีสมาธิยาวสั้น ไม่เท่ากัน ให้สังเกตตัวเองว่ามีสมาธิฝึกได้นานแค่ไหน ให้ฝึกเท่าที่มีสมาธิ เมื่อรู้ตัวว่าไม่มีสมาธิแล้วให้หยุด อย่าฝืน เพราะถ้าฝืนฝึกต่อจะไม่ได้ผล เมื่อไม่มีสมาธิจะสูญเสียความเร็วและความแม่นยำ ในการฝึกไม่ได้เน้นฝึกนาน แต่เน้นความสม่ำเสมอ คือฝึกทุกวัน โดยฝึกอย่างมีสมาธิ วันละ 10-15 นาที


ฝึกบวกเลขเร็ว ... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมหอยทาก...
หอยทาก เป็นสัตว์ที่เดินช้ามาก หอยทากตัวซ้ายกำลังเดินทางไปหาคู่รักที่คอยอยู่ทางขวา มันจะขยับเดินเมื่อตอบโจทย์บวกเลขถูก มันจะอยู่นิ่งไม่ขยับ ถ้าคำตอบผิด ให้พาหอยทากตัวซ้ายไปพบคู่รักของมันให้เร็วที่สุด คุณสามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดกี่วินาที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการบวกเลข
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ฝึกลบเลขเร็ว ... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมสะสมตุ๊กตา ...
ชุดสะสมตุ๊กตาประกอบด้วยตุ๊กตากระต่าย 10 แบบ ถ้าตอบโจทย์ลบเลขถูก 1 ข้อจะได้ตุ๊กตา 1 ตัว ผู้เล่นเกมนี้จะชนะเมื่อสะสมตุ๊กตาได้ครบ 10 ตัว แต่ ถ้าตอบผิด 1 ข้อจะเสียตุ๊กตาที่สะสมไว้ 1 ตัว ถ้าเสียตุ๊กตาหมดจะแพ้ เป้าหมายของเกมคือสะสมตุ๊กตาให้ครบชุดโดยใช้เวลาน้อยที่สุด มาลองดูว่า คุณสามารถสะสมตุ๊กตาครบทั้ง 10 ตัวในเวลากี่วินาที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการลบเลข
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ฝึกคูณเลขเร็ว ... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมลูกโป่ง ...
ปัจจัยที่ทำให้คูณเลขเร็วคือจำสูตรคูณได้แม่นและบวกเลขได้เร็ว สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนหลายคนคือ นักเรียนท่องสูตรคูณตามตารางสูตรคูณ เมื่อนำมาใช้ ไม่สามารถเข้าถึงสูตรคูณแต่ละคู่ได้โดยตรง ต้องเข้าตามลำดับที่ท่อง เช่นต้องการหาคำตอบของ 8x6 ต้องไล่สูตรคูณแม่ 8 ตั้งแต่ 8x1 = 8, 8x2 = 16, 8x3 = 24, ... ไล่ไปจนถึง 8x6 = 48 จึงได้คำตอบ 48

การคูณเลขเร็วต้องจำสูตรคูณแต่ละคู่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้ทันที เปรียบเทียบตารางสูตรคูณกับหนังสือพจนานุกรม ศัพท์ในพจนานุกรมเรียงตามลำดับตัวอักษร ก ถึง ฮ เพื่อสะดวกในการค้นหา เราสามารถหยิบศัพท์ทุกตัวที่ต้องการสื่อสารมาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องไล่ลำดับตามพจนานุกรม ทั้งที่คำศัพท์ในพจนานุกรมมีมากกว่าตัวเลขในตารางสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9 แต่ทำไมเราไม่สามารถหยิบสูตรคูณแต่ละคู่ออกมาใช้โดยไม่ต้องไล่ลำดับตามสูตรคูณแต่ละแม่ ?

เกมลูกโป่ง เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนฝึกจำสูตรคูณแต่ละคู่อย่างเป็นอิสระต่อกัน ตัวเกมจะสุ่มตัวเลข 2 ตัวคุณกันแล้วให้ตอบว่า ได้ผลคูณเท่าไร ขอให้ตอบทันทีที่เห็นโจทย์ อย่าใช้วิธีไล่สูตรคูณ เมื่อเริ่มฝึกจะตอบผิด ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องตกใจ เมื่อตอบผิด จะมีเฉลย ให้จำเฉลยไว้ แล้วฝึกซ้ำ ๆ ทุกวัน ในที่สุด จะจำสูตรคูณแต่ละคู่ได้อย่างอิสระ เหมือนที่เราจำศัพท์ทุกคำได้เพราะเราใช้ศัพท์เหล่านั้นในชีวิตประจำวันทุกวัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คูณเร็ว โดยวิธีคูณสั้น
คูณเร็ว โดยวิธีคูณซ้ายขวา
คูณเร็ว คูณโดยใช้เลขอ้างอิง
คูณเร็ว คูณเลขที่มีลักษณะพิเศษ
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ฝึกหารเลขเร็ว ... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมแมวกินปลา ...
เจ้าแมวดำต้องการกินปลาทองในโถปลาของเด็ก คุณได้รับภาระกิจให้ช่วยเด็กรักษาโถปลาไว้ ใช้ความสามารถในการหารเลข ชิงโถปลาทองคืนมาจากเจ้าแมวตัวนี้ ลองดูว่าคุณจะปฏิบัติภาระกิจนี้สำเร็จหรือไม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคหารเลขเร็ว
เทคนิคการหารเลขโดยวิธีหารยาว
เทคนิคการหารเลขโดยวิธีหารย่อย
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ


วิธีแก้ปัญหาภาพไม่นิ่งขณะเล่นเกม

ภาพประกอบในเกมเป็นการแสดงภาพซ้อนกัน ถ้าซ้อนกันได้เร็วจะทำให้ดูเหมือนวัตถุในภาพมีการเคลื่อนที่ สิ่งที่ช่วยให้แสดงภาพซ้อนได้เร็วคือความเร็วของอินเตอร์เน็ต (bandwidth) และบราวเซอร์ (browser)

เมื่อเล่นเกมรอบแรก การเปลี่ยนภาพในเกมจะไม่นิ่ง เพราะบราวเซอร์ต้องโหลด (load) ภาพจากเว็บเซอร์เวอร์ (web server) มาไว้ใน temporary files ของเครื่องที่ใช้เล่นเกมก่อน เมื่อเล่นรอบที่ 2, 3, . . . การเปลี่ยนภาพในเกมจะนิ่งขึ้นเพราะถ้าเป็นภาพที่เคยโหลดมาแล้วบราวเซอร์จะใช้ภาพเดิมที่มีอยู่ใน temporary files ไม่ต้องโหลดใหม่ จึงแสดงภาพได้เร็วขึ้น แต่ถ้าเล่นซ้ำหลายรอบแล้วการเปลี่ยนภาพในเกมยังไม่นิ่ง แสดงว่าบราวเซอร์ ไม่ได้ใช้ภาพที่อยู่ใน temporary file แต่กลับไปโหลดภาพจากเว็บเซอร์เวอร์ใหม่ทุกครั้ง ในกรณีนี้ถ้าต้องการให้ภาพนิ่ง ต้องเปลี่ยน Option ของบราวเซอร์ เพื่อให้บราวเซอร์ใช้ภาพที่อยู่ใน temporary file วิธีการเปลี่ยน Option ของบราวเซอร์แต่ละตัวจะคล้ายกัน ในที่นี้จึงแสดงการเปลี่ยน Option ให้ดูเพียงตัวอย่างเดียว โดยเลือก Option ของ Internet Explorer version 7

Tools --> Internet Options -->Settings -->Never -->OK


ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์

สอนคณิตศาสตร์เรื่องยาก ให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน โดยนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นระบบ อธิบายตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคคิดลัด และข้อคิดในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้เข้าใจคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้

มีแบบฝึกหัดให้ฝึกพร้อมเฉลยคำตอบและวิธีทำอย่างละเอียด สอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนฝึกเพื่อนำไปใช้ในการทำข้อสอบแข่งขันในสนามสอบต่าง ๆ

... คลิกที่นี่เพื่อเข้าห้องติวคณิตศาสตร์ ...

แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือเสนอแนะความคิดเห็น

จำนวนผู้ชม 35,616 จำนวนผู้ลงคะแนน 19 คะแนนเฉลี่ย 4


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2024 All rights reserved.