ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ
แมวกินปลา


ลักษณะเกม : เด็กและแมวชิงโถปลาทอง ผ่านโจทย์หารเลข
กติกา 1. ตัวเกมจะสร้างโจทย์หารเลขขึ้นมา ตามระดับความยากง่ายที่กำหนดไว้
2. ผู้เล่นเกมใส่คำตอบแล้ว คลิก "ตรวจคำตอบ"
3. ถ้าคำตอบถูก โถปลาทองจะเลื่อนไปหาเด็ก
4. ถ้าคำตอบผิด โถปลาทองจะเลื่อนไปหาแมว และมีเฉลยคำตอบ (เฉลยเฉพาะข้อที่ตอบผิด)
5. จบเกมเมื่อเด็กได้โถปลาทอง (ชนะ) หรือ แมวได้โถปลาทอง (แพ้)
8. สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีเสียงประกอบในเกมหรือไม่ เสียงประกอบอาจใช้ไม่ได้ใน browser บางตัว

คำแนะนำ 1. กำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์
2. ฝึกซ้ำที่ระดับความยากง่ายระดับเดิมทุกวัน จดเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้ง
3. เปรียบเทียบเวลาที่จดไว้ ถ้าฝึกสม่ำเสมอจะใช้เวลาน้อยลงเรื่อย ๆ ในระดับความยากเท่าเดิม
4. เพิ่มระดับความยากของโจทย์ แล้วทำซ้ำข้อ 1 ถึงข้อ 3
5. ทักษะการคำนวณจะเพิ่มขึ้นเมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน สังเกตได้จากเวลาที่ใช้น้อยลงเรื่อย ๆ

... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมแมวกินปลา ...
Maths Games

เกมคณิตศาสตร์

การคำนวณที่สลับซับซ้อนมีพื้นฐานมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพียง 4 อย่างคือ บวก ลบ คูณ และ หาร การฝึกทักษะการคำนวณจึงเริ่มจากการฝึกบวก ลบ คูณ หาร เพื่อกระตุ้นให้สมองเพิ่มเส้นใยสมองด้านคำนวณเพื่อรองรับการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น

ขอบคุณเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ที่ทำให้นักเรียนมีเครื่องมือสำหรับฝึกทักษะการคำนวณมากขึ้น เกมส์คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนฝึกบวก ลบ คูณ และหาร เกมส์เหล่านี้สามารถเล่นบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 6,294 จำนวนผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 3