ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ
เกมหอยทาก

ลักษณะเกม : ควบคุมการเดินของหอยทากตัวซ้าย ผ่านโจทย์บวกเลข
กติกา 1. ตัวเกมจะสร้างโจทย์บวกเลขขึ้นมา ตามระดับความยากง่ายที่กำหนดไว้
2. ผู้เล่นเกมใส่คำตอบแล้ว คลิก "ตรวจคำตอบ"
3. ถ้าคำตอบถูก หอยทากตัวซ้ายจะขยับเดิน
4. ถ้าคำตอบผิด หอยทากจะอยู่นิ่งไม่ขยับ แต่จะมีเฉลยคำตอบ (เฉลยเฉพาะข้อที่ตอบผิด)
5. หอยทากตัวซ้ายต้องขยับเดิน 20 ครั้ง จึงจะไปถึงคู่รักของมันที่อยู่ทางขวา
(จบเกมเมื่อทำโจทย์เลขถูก 20 ข้อ)
6. เมื่อจบเกม แสดงเวลาที่ใช้ในการทำโจทย์บวกเลขถูก 20 ข้อ
7. สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีเสียงประกอบในเกมหรือไม่ เสียงประกอบอาจใช้ไม่ได้ใน browser บางตัว

คำแนะนำ 1. กำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์
2. ฝึกซ้ำที่ระดับความยากง่ายระดับเดิมทุกวัน จดเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้ง
3. เปรียบเทียบเวลาที่จดไว้ ถ้าฝึกสม่ำเสมอจะใช้เวลาน้อยลงเรื่อย ๆ ในระดับความยากเท่าเดิม
4. เพิ่มระดับความยากของโจทย์ แล้วทำซ้ำข้อ 1 ถึงข้อ 3
5. ทักษะการคำนวณจะเพิ่มขึ้นเมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน สังเกตได้จากเวลาที่ใช้น้อยลงเรื่อย ๆ

... คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมหอยทาก ...
Maths Games

เกมคณิตศาสตร์

การคำนวณที่สลับซับซ้อนมีพื้นฐานมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพียง 4 อย่างคือ บวก ลบ คูณ และ หาร การฝึกทักษะการคำนวณจึงเริ่มจากการฝึกบวก ลบ คูณ หาร เพื่อกระตุ้นให้สมองเพิ่มเส้นใยสมองด้านคำนวณเพื่อรองรับการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น

ขอบคุณเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ที่ทำให้นักเรียนมีเครื่องมือสำหรับฝึกทักษะการคำนวณมากขึ้น เกมส์คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนฝึกบวก ลบ คูณ และหาร เกมส์เหล่านี้สามารถเล่นบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

จำนวนผู้ชม 16,509 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.