ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง

เข้าห้องสอบเข้าม.4 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่านนักเรียนจำนวนมากตื่นเต้นเมื่อลงสนามสอบ เกิดความเครียดเมื่อต้องทำข้อสอบภายใต้เวลาที่จำกัด ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบ แม้ว่าจะเตรียมตัวสอบมาอย่างดี แต่ไม่สามารถทำคะแนนได้อย่างที่ตั้งใจ ดังนั้น วิธีเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าม.4 ที่ดีที่สุดคือ ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ ภายใต้สถานการณ์เหมือนนั่งทำข้อสอบในห้องสอบจริง เพื่อให้นักเรียนชินกับแรงกดดันในเรื่องเวลา นักเรียนจะได้รู้ตัวว่าเมื่อเข้าห้องสอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เขาสามารถทำคะแนนได้เท่าไร มีสิ่งใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกวางแผนและบริหารเวลา การฝึกทำข้อสอบหลาย ๆ ชุด ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ เมื่อเข้าห้องสอบ สมาธิจะนิ่ง ไม่ตื่นเต้น และทำคะแนนสอบได้ดี

ในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนชั้นม.4 นักเรียนต้องเตรียมตัวตั้งแต่สอบ O-NET ม.3 เพราะการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อม.4 ใช้คะแนน O-NET ของชั้นม.3 20% ส่วนอีก 80% เป็นคะแนนสอบจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4

ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4 ยากกว่า ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 เพราะ ข้อสอบทั้งสองชุดนี้มีวัตถุประสงค์ต่างกัน ข้อสอบ O-NET เป็นการวัดการศึกษาระดับพื้นฐาน ข้อสอบต้องการทดสอบว่านักเรียนเรียนเข้าใจหรือไม่ ในขณะที่ ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกนักเรียนเก่งและไม่เก่งออกจากกัน ถ้าข้อสอบง่ายนักเรียนเก่งและไม่เก่งจะได้คะแนนใกล้เคียงกัน ข้อสอบจึงต้องยาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเก่งได้แสดงศักยภาพ คะแนนจึงต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนเก่งและไม่เก่ง

ห้องสอบแห่งนี้นำข้อสอบ O-NET ชั้นม.3 ของปีที่ก่อนมาจัดใหม่เป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนฝึกทำให้ทันในเวลาที่กำหนด ขอให้นักเรียนพยายามทำด้วยตัวเองก่อน เพื่อประเมินตัวเองว่าสามารถทำได้กี่ข้อ (กี่เปอร์เซ็นต์) หลังจากนั้นให้ดูเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด ให้ทำความเข้าใจวิธีทำโดยเฉพาะเทคนิคที่ใช้ในเฉลย จากนั้นพยายามนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ฝึกแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีขึ้นในข้อสอบชุดถัดไป

สำหรับข้อสอบเข้าม.4 ที่นำมาให้ฝึก เป็นข้อสอบเข้าม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะโรงเรียนที่เน้นแนววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เช่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ ข้อสอบของโรงเรียนเหล่านี้ถูกนำมาคละกันแล้วจัดใหม่ โดยจัดเป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ ข้อสอบเหล่านี้ผ่านการคัดเลือกโดยเลือกเฉพาะข้อที่น่าสนใจ ซึ่งมีระดับความยากตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป สำหรับข้อง่ายถูกตัดออกเพราะ ข้อง่ายเป็นข้อที่นักเรียนทุกคนทำได้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเสียเวลาฝึกทำ ถ้านักเรียนฝึกทำข้อสอบโดยหวังผลว่าจะสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการได้ ควรให้ความสำคัญกับข้อสอบที่มีระดับความยากตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป เพราะข้อสอบกลุ่มนี้คือสิ่งที่วัดความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่ลงสนามสอบ

เกมศัทพ์ 1,000 คำ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้น ม.1-ม.2-ม.3 และข้อสอบเข้าม.4 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.1-ม.2-ม.3
ข้อสอบของบางสนามสอบเป็นอัตนัย (ไม่มีคำตอบให้เลือก ต้องเขียนคำตอบเอง หรือต้องแสดงวิธีทำ) แต่ห้องสอบเสมือนจริงดัดแปลงโจทย์ข้อสอบเป็นปรนัย(มีคำตอบให้เลือก)ทุกข้อ เพื่อให้ง่ายในการตรวจคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ โจทย์ข้อสอบคำถามเดียวกัน จะเป็นอัตนัยหรือปรนัย วิธีทำเหมือนกัน ดังนั้น ถ้านักเรียนเข้าใจเนื้อหา วิธีวิเคราะห์ และวิธีคำนวณ นักเรียนจะหาคำตอบได้ถูกเสมอ ไม่ว่าข้อสอบจะเป็นอัตนัยหรือปรนัยจึงไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ไม่นับการเดาคำตอบจากตัวเลือก เพราะในการฝึกครั้งนี้ไม่ต้องการให้เดา ต้องการประเมินความสามารถที่แท้จริง เพื่อหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ก่อนลงสนามสอบจริง การเดาคำตอบ ถ้าเดาถูกเป็นเรื่องของ "โชค" ซึ่งมีประโยชน์ในสนามสอบเพราะได้คะแนน แต่ไม่มีประโยชน์ในการฝึก

เป้าหมายของ "ห้องสอบเข้าม.4" คือพัฒนาทักษะการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที ในการทำข้อสอบบางข้อใช้เวลาน้อยกว่า 3 นาที (ข้อง่าย) บางข้อใช้เวลามากกว่า 3 นาที (ข้อยาก) แต่เมื่อนำเวลาที่ใช้ทั้งหมดมาเฉลี่ยต่อข้อแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที นั่นคือทำข้อสอบ 20 ข้อให้เสร็จในเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่เดาคำตอบ

ข้อดีของการจัดข้อสอบชุดละ 20 ข้อ

1. ง่ายในการจัดสรรเวลาเพื่อฝึกทำข้อสอบ
ข้อสอบแต่ละชุดใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมง นักเรียนหาเวลาว่าง 1 ชั่วโมงได้ไม่ยาก หากข้อสอบต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะมีข้ออ้างว่า "ไม่มีเวลาว่าง" เพื่อผัดวันประกันพรุ่งในการฝึกทำข้อสอบ เพราะไม่สามารถจัดสรรเวลาว่างที่ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง ถ้านักเรียนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ ในที่สุดจะไม่ได้ฝึกทำข้อสอบ เพราะยิ่งใกล้วันสอบ ยิ่งไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องอ่านหนังสือสอบวิชาอื่นด้วย
2. สอบแก้ตัวได้หลายครั้ง
การทำข้อสอบแต่ละชุดทำให้รู้จุดอ่อนของตัวเอง และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากเฉลยข้อสอบแต่ละชุด การทำข้อสอบหลายชุดเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเทคนิคจากเฉลยข้อสอบชุดหนึ่ง ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ทำให้ทักษะการทำข้อสอบถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
3. ฝึกให้ชินกับความกดดันของการทำข้อสอบในเวลาจำกัด
ปัญหาของนักเรียนในการทำข้อสอบ นอกจากต้องเผชิญกับความยากของข้อสอบแล้ว ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันเรื่องเวลาด้วย การลดเวลาสอบลงมาเหลือเพียง 1 ชั่วโมง ก็ลดจำนวนข้อสอบลงด้วย เพื่อให้เวลาเฉลี่ยต่อข้อใกล้เคียงกับสนามสอบจริง การทำข้อสอบหลายชุด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับกลยุทธ์การบริหารเวลาให้ลงตัว

ถ้านักเรียนบริหารเวลาผิดพลาดในการทำข้อสอบชุดหนึ่ง ทำให้คะแนนสอบออกมาไม่ดี นักเรียนจะได้ลองปรับกลยุทธ์ใหม่ แล้วลองนำกลยุทธ์ที่ปรับใหม่นี้ไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป ปรับไปเรื่อย ๆ จนชินกับการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด ทำให้ไม่ตื่นเต้นเมื่อลงสนามสอบจริง
โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3
ข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
ข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 2
ข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 3
ข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 4
โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4
ข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
ข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 2
ข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 3
ข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 4
ข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 5
ข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 6

ข้อสอบเข้าม.4 มี 6 ชุด เพื่อให้นักเรียนสอบแก้ตัวได้ 6 ครั้ง หลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแต่ละชุด ให้ประเมินประสบการณ์ที่ได้จากข้อสอบชุดนั้น โดยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้ หรือทำผิด ให้ทำความเข้าใจกับเทคนิคที่ใช้ในเฉลย พยายามหาเหตุผลว่า ทำไมต้องใช้เทคนิคนั้น แล้วพยายามนำเทคนิคนั้นไปประยุกต์กับโจทย์ที่มีลักษณะคล้ายกันในข้อสอบชุดถัดไป คะแนนสอบจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าสามารถทำคะแนนสอบถึง 75% หรือมากกว่า แสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามสอบเข้าม.4 ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกชุดมีเฉลยวิธีทำ

ข้อสอบทุกชุดมีเฉลยวิธีทำโดยละเอียด สอดแทรกคำแนะนำ เทคนิคในการทำข้อสอบ สำหรับข้อที่คำนวณซับซ้อนจะมีวิดีโอคลิปอธิบายเพิ่มเติมช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่าย เพราะเห็นภาพประกอบและฟังคำอธิบายเหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเหล่านี้ในห้องสอบเสมือนจริง ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนบริหารเวลาที่จำกัดในห้องสอบ และช่วยวิเคราะห์หาจุดอ่อนของนักเรียนเพื่อแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง


เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากข้อสอบเหล่านี้อย่างได้ผล ขอแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาวิธีการใช้ห้องสอบเสมือนจริง
... คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง ...
2. ลงทะเบียนใน "ห้องสอบเข้าม.4"
... คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ...
3. ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการสอบ
4. ทำข้อสอบชุดที่ 1 ซึ่งเป็นชุดที่อนุญาตให้ login ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
5. ผลสอบของข้อสอบชุดที่ 1 ทำให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีอะไรบกพร่อง ควรจะปรับปรุงส่วนไหน
6. ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบจากเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำผิดหรือทำไม่ได้ แล้วนำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป
7. ทบทวนเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีพอ โดยสังเกตจากข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด แสดงว่าเนื้อหาส่วนนั้นยังเป็นจุดอ่อนของตัวเอง
8. ทำข้อสอบชุดถัดไป โดยนำความเข้าใจและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากชุดก่อนมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสิ่งที่ทำผิดพลาดในข้อสอบชุดก่อน
9. วนทำข้อ 6, 7 และ 8 ซ้ำ เพื่อให้เหลือข้อบกพร่องน้อยที่สุด ก่อนเข้าห้องสอบจริง
10. ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อปี
หลังจากแจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บแล้วสามารถ login เข้าทำข้อสอบทุกชุดในห้องสอบเข้าม.4 ทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่แจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บ
... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน ...

วิธีใช้ห้องสอบเสมือนจริง แจ้งปัญหาการใช้งาน
เสนอแนะความคิดเห็น

จำนวนผู้ชม 76,517 จำนวนผู้ลงคะแนน 11 คะแนนเฉลี่ย 3

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.