ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Listening & Reading ข้อสอบ O-NET Online


เข้าห้องสอบเข้าม.1 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน
นักเรียนหลายคนมีความพร้อมในเนื้อหาที่ต้องสอบ แต่เมื่อเข้าห้องสอบจริงจะตื่นเต้นกับการทำข้อสอบภายใต้เวลาที่จำกัด เกิดแรงกดดัน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบ จึงได้คะแนนสอบไม่ดีเท่าที่ควร วิธีเตรียมความพร้อมในการสอบที่ดีที่สุดคือ ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ ภายใต้สถานการณ์เหมือนนั่งทำข้อสอบในห้องสอบจริง นักเรียนจะได้รู้ตัวว่าเมื่อเข้าห้องสอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เขาสามารถทำคะแนนได้เท่าไร มีสิ่งใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง การฝึกทำข้อสอบหลาย ๆ ชุด ช่วยให้คุ้นเคยกับการสอบภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลา

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ใช้คะแนนสอบ 80% จากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ส่วนคะแนนอีก 20% ใช้คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ดังนั้น นักเรียนชั้นป.6 ที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 จึงต้องให้ความสำคัญกับการสอบ O-NET ของชั้นป.6 ด้วย

ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ง่ายกว่าข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 เพราะข้อสอบ O-NET เป็นการวัดการศึกษาระดับพื้นฐาน ข้อสอบต้องการทดสอบว่านักเรียนเรียนเข้าใจหรือไม่ ต่างจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ที่ต้องการแยกนักเรียนเก่งและไม่เก่งออกจากกัน ถ้าใช้ข้อสอบง่ายนักเรียนเก่งและไม่เก่งจะได้คะแนนใกล้เคียงกัน จึงต้องใช้ข้อสอบยาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเก่งได้แสดงศักยภาพ คะแนนจึงต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างนักเรียนเก่งและไม่เก่ง

ห้องสอบแห่งนี้นำข้อสอบ O-NET ชั้นป. 6 ของปีที่ก่อนมาจัดใหม่เป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนฝึกทำให้ทันในเวลาที่กำหนด

สำหรับข้อสอบเข้าม.1 ที่นำมาให้ฝึก เป็นข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิตฯ หลายแห่ง เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิตมศว. ฯลฯ ข้อสอบของโรงเรียนเหล่านี้ถูกนำมาคละกันแล้วจัดใหม่ โดยจัดเป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ ข้อสอบเหล่านี้ผ่านการคัดเลือกโดยเลือกเฉพาะข้อที่น่าสนใจ ซึ่งมีระดับความยากตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป สำหรับข้อง่ายถูกตัดออกเพราะ ข้อง่ายเป็นข้อที่นักเรียนทุกคนทำได้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเสียเวลาฝึกทำ ถ้านักเรียนฝึกทำข้อสอบโดยหวังผลว่าจะสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการได้ ควรให้ความสำคัญกับข้อสอบที่มีระดับความยากตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป เพราะข้อสอบกลุ่มนี้คือสิ่งที่วัดความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่ลงสนามสอบ

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 คือข้อสอบคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ใช้สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสสวท.จัดให้นักเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การสอบคัดเลือกมีทุกปีเริ่มลงทะเบียนสมัครสอบประมาณเดือนสิงหาคม
ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของ สสวท. www.ipst.ac.th

ข้อสอบของบางสนามสอบเป็นอัตนัย (ไม่มีคำตอบให้เลือก ต้องเขียนคำตอบเอง หรือต้องแสดงวิธีทำ) แต่ห้องสอบเสมือนจริงดัดแปลงโจทย์ข้อสอบเป็นปรนัย(มีคำตอบให้เลือก)ทุกข้อ เพื่อให้ง่ายในการตรวจคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ โจทย์ข้อสอบคำถามเดียวกัน จะเป็นอัตนัยหรือปรนัย วิธีทำเหมือนกัน ดังนั้น ถ้านักเรียนเข้าใจเนื้อหา วิธีวิเคราะห์ และวิธีคำนวณ นักเรียนจะหาคำตอบได้ถูกเสมอ ไม่ว่าข้อสอบจะเป็นอัตนัยหรือปรนัยจึงไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ไม่นับการเดาคำตอบจากตัวเลือก เพราะในการฝึกครั้งนี้ไม่ต้องการให้เดา ต้องการประเมินความสามารถที่แท้จริง เพื่อหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ก่อนลงสนามสอบจริง การเดาคำตอบ ถ้าเดาถูกเป็นเรื่องของ "โชค" ซึ่งมีประโยชน์ในสนามสอบเพราะได้คะแนน แต่ไม่มีประโยชน์ในการฝึก

เป้าหมายของ "ห้องสอบเข้าม.1" คือ พัฒนาทักษะการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที ในการทำข้อสอบบางข้อใช้เวลาน้อยกว่า 3 นาที (ข้อง่าย) บางข้อใช้เวลามากกว่า 3 นาที (ข้อยาก) แต่เมื่อนำเวลาที่ใช้ทั้งหมดมาเฉลี่ยต่อข้อแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที นั่นคือทำข้อสอบ 20 ข้อให้เสร็จในเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่เดาคำตอบ

ข้อดีของการจัดข้อสอบชุดละ 20 ข้อ

1. ง่ายในการจัดสรรเวลาเพื่อฝึกทำข้อสอบ
ข้อสอบแต่ละชุดใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมง นักเรียนหาเวลาว่าง 1 ชั่วโมงได้ไม่ยาก หากข้อสอบต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะมีข้ออ้างว่า "ไม่มีเวลาว่าง" เพื่อผัดวันประกันพรุ่งในการฝึกทำข้อสอบ เพราะไม่สามารถจัดสรรเวลาว่างที่ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง ถ้านักเรียนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ ในที่สุดจะไม่ได้ฝึกทำข้อสอบ เพราะยิ่งใกล้วันสอบ ยิ่งไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องอ่านหนังสือสอบวิชาอื่นด้วย
2. สอบแก้ตัวได้หลายครั้ง
การทำข้อสอบแต่ละชุดทำให้รู้จุดอ่อนของตัวเอง และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากเฉลยข้อสอบแต่ละชุด การทำข้อสอบหลายชุดเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเทคนิคจากเฉลยข้อสอบชุดหนึ่ง ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ทำให้ทักษะการทำข้อสอบถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
3. ฝึกให้ชินกับความกดดันของการทำข้อสอบในเวลาจำกัด
ปัญหาของนักเรียนในการทำข้อสอบ นอกจากต้องเผชิญกับความยากของข้อสอบแล้ว ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันเรื่องเวลาด้วย การลดเวลาสอบลงมาเหลือเพียง 1 ชั่วโมง ก็ลดจำนวนข้อสอบลงด้วย เพื่อให้เวลาเฉลี่ยต่อข้อใกล้เคียงกับสนามสอบจริง การทำข้อสอบหลายชุด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับกลยุทธ์การบริหารเวลาให้ลงตัว

ถ้านักเรียนบริหารเวลาผิดพลาดในการทำข้อสอบชุดหนึ่ง ทำให้คะแนนสอบออกมาไม่ดี นักเรียนจะได้ลองปรับกลยุทธ์ใหม่ แล้วลองนำกลยุทธ์ที่ปรับใหม่นี้ไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป ปรับไปเรื่อย ๆ จนชินกับการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด ทำให้ไม่ตื่นเต้นเมื่อลงสนามสอบจริง

ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์

ห้องติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบ อธิบายตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคคิดลัด มีตัวอย่าง แบบฝึกหัด พร้อมเฉลยคำตอบและวิธีทำ เพื่อให้นักเรียนศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ

... คลิกที่นี่เพื่อเข้าห้องติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ ...

ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ป.6
ข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
ข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
ข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
ข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 4


ข้อสอบคณิตศาสตร์
สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1
ข้อสอบเข้าม.1 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
ข้อสอบเข้าม.1 ชุดที่ 2
ข้อสอบเข้าม.1 ชุดที่ 3
ข้อสอบเข้าม.1 ชุดที่ 4
ข้อสอบเข้าม.1 ชุดที่ 5
ข้อสอบเข้าม.1 ชุดที่ 6


ข้อสอบคณิตศาสตร์
สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของ สสวท. (ป.6)
ข้อสอบ สสวท. ป.6 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
ข้อสอบ สสวท. ป.6 ชุดที่ 2
ข้อสอบ สสวท. ป.6 ชุดที่ 3
ข้อสอบ สสวท. ป.6 ชุดที่ 4
ข้อสอบ สสวท. ป.6 ชุดที่ 5
ข้อสอบ สสวท. ป.6 ชุดที่ 6


ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ทบทวนเนื้อหาก่อนทำข้อสอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง มุม
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง เส้นขนาน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง สามเหลี่ยม
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง สี่เหลี่ยม
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง วงกลม

ข้อสอบ มุม เส้นขนาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
(ทำข้อสอบชุดนี้ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ทบทวนเนื้อหาก่อนทำข้อสอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ลำดับการคำนวณ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ค.ร.น.
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ห.ร.ม.
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

ข้อสอบ ลำดับการคำนวณ, จำนวนเฉพาะ, ตัวประกอบ,
            ค.ร.น. และ ห.ร.ม.


ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ทบทวนเนื้อหาก่อนทำข้อสอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง เปรียบเทียบเศษส่วน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง บวกเศษส่วน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ลบเศษส่วน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง คูณเศษส่วน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง หารเศษส่วน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง เศษซ้อน

ข้อสอบ เศษส่วน


ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ทบทวนเนื้อหาก่อนทำข้อสอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง พีชคณิตพื้นฐาน
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง เทคนิคการแก้สมการ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง โจทย์ปัญหาสมการ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ข้อสอบ สมการ


ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ทบทวนเนื้อหาก่อนทำข้อสอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง การคิดดอกเบี้ย

ข้อสอบ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
ข้อสอบ ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2


ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ทบทวนเนื้อหาก่อนทำข้อสอบ
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง พื้นที่
ทบทวนเนื้อหาเรื่อง ปริมาตร

ข้อสอบ พื้นที่และปริมาตร

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี


ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่อง

เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เตรียมไว้ให้นักเรียนฝึกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อนักเรียนรู้ตัวว่าจุดอ่อนของตัวเองอยู่ที่เรื่องใด ให้เน้นฝึกทำข้อสอบเฉพาะเรื่องนั้น นอกจากนี้ ข้อสอบคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่องยังใช้ฝึกเพื่อทบทวนเนื้อหาแต่ละบทที่เรียนในโรงเรียน และใช้ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบประจำภาคของโรงเรียน

ข้อสอบเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากข้อสอบแข่งขันในสนามต่าง ๆ เช่น
* ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ของโรงเรียนรัฐบาล
* ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
* ข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
* ฯลฯ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกชุดมีเฉลยวิธีทำ

ข้อสอบทุกชุดมีเฉลยวิธีทำโดยละเอียด สอดแทรกคำแนะนำ เทคนิคในการทำข้อสอบ สำหรับข้อที่คำนวณซับซ้อนจะมีวิดีโอคลิปอธิบายเพิ่มเติมช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่าย เพราะเห็นภาพประกอบและฟังคำอธิบายเหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเหล่านี้ในห้องสอบเสมือนจริง ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนบริหารเวลาที่จำกัดในห้องสอบ และช่วยวิเคราะห์หาจุดอ่อนของนักเรียนเพื่อแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง

ขอให้นักเรียนพยายามทำข้อสอบด้วยตัวเองก่อน เพื่อประเมินตัวเองว่าสามารถทำได้กี่ข้อ (กี่เปอร์เซ็นต์) หลังจากนั้นให้ดูเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด ให้ทำความเข้าใจวิธีทำโดยเฉพาะเทคนิคที่ใช้ในเฉลย จากนั้นพยายามนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ฝึกแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีขึ้นในข้อสอบชุดถัดไป ถ้าสามารถทำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 75% ขึ้นไป แสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามสอบเข้าม.1 ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากข้อสอบเหล่านี้อย่างได้ผล ขอแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาวิธีการใช้ห้องสอบเสมือนจริง
... คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง ...
2. ลงทะเบียนใน "ห้องสอบเข้าม.1"
... คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ...
3. ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการสอบ ... คลิกที่นี่เพื่อทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์สอบเข้าม.1 ...
4. ทำข้อสอบชุดที่ 1 ซึ่งเป็นชุดที่อนุญาตให้ login ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
5. ผลสอบของข้อสอบชุดที่ 1 ทำให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีอะไรบกพร่อง ควรจะปรับปรุงส่วนไหน
6. ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบจากเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำผิดหรือทำไม่ได้ แล้วนำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป
7. ทบทวนเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีพอ โดยสังเกตจากข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด แสดงว่าเนื้อหาส่วนนั้นยังเป็นจุดอ่อนของตัวเอง
8. ทำข้อสอบชุดถัดไป โดยนำความเข้าใจและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากชุดก่อนมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสิ่งที่ทำผิดพลาดในข้อสอบชุดก่อน
9. วนทำข้อ 6, 7 และ 8 ซ้ำ เพื่อให้เหลือข้อบกพร่องน้อยที่สุด ก่อนเข้าห้องสอบจริง
10. ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อปี
หลังจากแจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บแล้วสามารถ login เข้าทำข้อสอบทุกชุดในห้องสอบเข้าม.1 ทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่แจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บ
... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน ...


วิธีใช้ห้องสอบเสมือนจริง แจ้งปัญหาการใช้งาน
เสนอแนะความคิดเห็น

จำนวนผู้ชม 126,492 จำนวนผู้ลงคะแนน 62 คะแนนเฉลี่ย 4

ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.