ห้องสอบเสมือนจริง ข้อสอบเข้าม.1 ข้อสอบเข้าม.4 ข้อสอบ O-NET
ข้อสอบสสวท. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฏ สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัทพ์ English Voice ผู้ทำเว็บ

เข้าห้องสอบเข้าม.1 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

จำนวนผู้ชม 192,113 จำนวนผู้ลงคะแนน 87 คะแนนเฉลี่ย 4

ข้อสอบ O-NET Online
ข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบภาษาอังกฤษ


การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ใช้คะแนนสอบ 80% จากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ส่วนคะแนนอีก 20% ใช้คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ดังนั้น นักเรียนชั้นป.6 ที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 จึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ข้อสอบส่วนนี้นักเรียนสามารถเข้าไปทำได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ถูกจัดเป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์เหล่านี้มาจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิตฯ หลายแห่ง เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิตมศว. รวมถึงข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ email ลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าไปทำข้อสอบส่วนนี้ เมื่อ login แล้วสามารถทำข้อสอบได้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถสอบได้ทั้งสองวิชา)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
การทำข้อสอบส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบไว้ในระบบ ซึ่งสามารถดูผลสอบย้อนหลังได้
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ถูกรวบรวมไว้ให้นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ email ลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าไปทำข้อสอบส่วนนี้ เมื่อ login แล้วสามารถทำข้อสอบได้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถสอบได้ทั้งสองวิชา)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
การทำข้อสอบส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบไว้ในระบบ ซึ่งสามารถดูผลสอบย้อนหลังได้
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษ


จำนวนผู้ชม 192,113 จำนวนผู้ลงคะแนน 87 คะแนนเฉลี่ย 4

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2022 All rights reserved.