ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ทดสอบศัพท์ป.1-ป.2-ป.3

สมุดจดศัพท์ออนไลน์เล่มนี้เก็บรวบรวมคำศัพท์จากหนังสือแบบเรียนและข้อสอบของชั้น ป.1, ป.2 และ ป.3 ไว้ 500 คำ เพื่อใช้ทดสอบการท่องศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมต้น (ป.1-ป.2-ป.3) เนื่องจากแต่ละโรงเรียนไม่ได้ใช้หนังสือเรียนเล่มเดียวกัน จึงเป็นไปได้ที่นักเรียนที่มาจากต่างโรงเรียนจะรู้จักศัพท์ต่างกัน การท่องศัพท์ไม่มีกฏตายตัวว่าต้องท่องคำไหนก่อน นักเรียนอาจพบว่าศัพท์หลายคำในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เล่มนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนของตัวเอง แต่ศัพท์เหล่านี้มีอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนโรงเรียนอื่นในระดับชั้นเรียนเดียวกัน

การทดสอบศัพท์ทำในลักษณะของการเล่นเกม ซึ่งเป็นเทคนิคการท่องศัพท์ที่ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และคำแปลมาสร้างเป็นคำถามให้นักเรียนตอบ การตอบถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้ ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและ เป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

นักเรียนเลือกเล่นเกมได้ 2 ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 คำถามเป็นภาษาอังกฤษ(คำศัพท์)และคำตอบเป็นภาษาไทย(คำแปล)
ลักษณะที่ 2 คำถามเป็นภาษาไทย(คำแปล)และคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ(คำศัพท์)

ผลสอบคือผลของการเล่นเกมแพ้หรือชนะ เพราะการตอบผิดหรือถูกส่งผลต่อเหตุการณ์ในเกมซึ่งนำไปสู่การแพ้หรือชนะ

ศัพท์บางคำสามารถแปลได้หลายความหมาย ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เล่มนี้ใส่คำแปลเพียงความหมายเดียวสำหรับศัพท์แต่ละคำ จึงเป็นไปได้ที่คำแปลที่นักเรียนรู้จักไม่มีอยู่ในตัวเลือกที่ให้เลือก แต่ถ้านักเรียนรู้จักความหมายทั้งหมดของศัพท์คำนั้น นักเรียนจะตอบได้เพราะจะพบอย่างน้อยหนึ่งความหมายในคำตอบที่ให้เลือก

ตัวอย่าง
"right" ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เล่มนี้ใส่คำแปลว่า "ข้างขวา"
คำว่า right แปลได้หลายความหมาย แปลว่า "ถูกต้อง" ก็ได้

ในการทำข้อสอบนักเรียนต้องดูเนื้อหาในข้อสอบแล้วเลือกคำแปลให้สอดคล้องตามเนื้อหา แต่การทดสอบศัพท์จากสมุดจดศัพท์ออนไลน์เล่มนี้ไม่มีเนื้อหาประกอบ เป็นการทดสอบศัพท์แต่ละคำโดด ๆ นักเรียนจึงต้องเลือกคำแปลจากตัวเลือกที่ให้ความหมายดีที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด

นักเรียนสามารถเรียกศัพท์ในฐานข้อมูลขึ้นมาทบทวนก่อนทดสอบโดย

... คลิกที่นี่เพื่อเลือกศัพท์ ...

แล้วระบุว่าต้องการเลือกศัพท์ตั้งแต่คำที่เท่าใด ถึงคำที่เท่าใด เช่น ตั้งแต่คำที่ 1 ถึงคำที่ 50 เมื่อยืนยันสิ่งที่เลือกแล้ว ศัพท์คำที่ 1 - 50 จะถูกแสดงให้ดูบนจอเพื่อให้นักเรียนทบทวนก่อน เมื่อทบทวนเสร็จแล้วให้เลือกเล่นเกม เกมจะสุ่มเฉพาะศัพท์ที่อยู่ในช่วงคำที่ 1 ถึง 50 เท่านั้น เป็นการจำกัดจำนวนคำศัพท์ที่ใช้ทดสอบให้น้อยลง การเลือกศัพท์แต่ละครั้งจะเลือกศัพท์ในช่วงไหนก็ได้ แต่ต้องเลือกอย่างน้อย 20 คำ

คำศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เล่มนี้เป็นการนำคำศัพท์จากหนังสือหลายเล่มมาคละกัน ไม่ได้จัดเรียงลำดับตามบทเรียนแต่ละบทของนักเรียนในโรงเรียน ถ้านักเรียนต้องการท่องศัพท์แต่ละบทตามหนังสือเรียน หรือตามศัพท์ที่โรงเรียนให้ท่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทำข้อสอบของโรงเรียน นักเรียนต้อง ลงทะเบียนเพื่อจะได้มีสมุดจดศัพท์ออนไลน์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง


เกมเสือดาว


นักเรียนได้รับมอบหมายให้พา meerkat เดินผ่านสะพาน โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของเสือดาว ด้วยการตอบคำถาม ถ้าตอบถูก 1 คำ นักเรียนจะพา meerkat เดินไปข้างหน้า 1 ก้าว แต่ถ้าตอบผิด meerkat ตัวนั้นจะถูกเสือดาวคาบไป นักเรียนต้องพยายามประคับประคอง meerkat แต่ละตัวให้เดินไปจนสุดสะพาน

มาทดสอบว่านักเรียนสามารถพา meerkat ข้ามสะพานไปได้กี่ตัว

คลิกที่นี่สำหรับเกมเสือดาวที่ใช้คำถามภาษาอังกฤษ คำตอบภาษาไทย

คลิกที่นี่สำหรับเกมเสือดาวที่ใช้คำถามภาษาไทย คำตอบภาษาอังกฤษเกมลูกหมาตกน้ำ


ลูกหมาตกลงไปในกระแสน้ำที่กำลังไหลลงหน้าผา แม่หมาส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนักเรียนคือผู้ที่มาช่วยลูกหมา โดยใช้ลูกโป่ง 10 ใบยกลูกหมายขึ้นมาจากกระแสน้ำที่กำหลังไหลแรง คำถามแต่ละคำถามทำให้ลูกหมาถูกกระแสน้ำพัดไปใกล้หน้าผา ถ้านักเรียนตอบคำถามถูก ลูกหมาจะได้ลูกโป่ง 1 ใบ แต่ถ้าตอบผิด ลูกหมาจะไม่ได้ลูกโป่ง ลูกหมาจะรอดถ้าได้ลูกโป่งครบ 10 ใบซึ่งมีแรงมากพอที่จะยกลูกหมาขึ้นมา ก่อนที่กระแสน้ำจะพัดมันตกหน้าผา

แม่หมาฝากความหวังไว้กับนักเรียน โปรดอย่าทำให้แม่หมาผิดหวัง

คลิกที่นี่สำหรับเกมลูกหมาตกน้ำที่ใช้คำถามภาษาอังกฤษ คำตอบภาษาไทย

คลิกที่นี่สำหรับเกมลูกหมาตกน้ำที่ใช้คำถามภาษาไทย คำตอบภาษาอังกฤษเกมกบกลับบ้าน


กบเขียวตัวหนึ่ง มีบ้านอยู่บนต้นไม้ บ้านของมันอยู่ที่มุมบนขวาของภาพ นักเรียนทำหน้าที่พากบตัวนี้กลับบ้านโดยไต่ผ่านลำไม้ไผ่ ถ้านักเรียนตอบคำถามถูก กบจะไต่ไปตามลำไม้ไผ่ทีละปล้องแต่ถ้าตอบคำถามผิด กบจะลื่นไถลไปด้านข้าง เกือบตกจากลำไม้ไผ่ แต่มันยังเกาะลำไม้ไผ่อยู่ ถ้าตอบคำถามถัดไปถูกมันจะกลับขึ้นมาบนลำไม้ไผ่อีกครั้งแต่ถ้าตอบคำถามผิดติดต่อกัน 2 คำถาม มันจะตกจากลำไม้ไผ่

คลิกที่นี่สำหรับเกมกบกลับบ้านที่ใช้คำถามภาษาอังกฤษ คำตอบภาษาไทย

คลิกที่นี่สำหรับเกมกบกลับบ้านที่ใช้คำถามภาษาไทย คำตอบภาษาอังกฤษ


เกมอินทรีล่าเหยื่อ


นกอินทรีมองเห็นกระรอกจากบนท้องฟ้า มันกำลังบินลงมาโฉบเหยื่อ
นักเรียนต้องพากระรอกตัวนี้หลบเข้าโพรงที่อยู่ใต้ดิน ก่อนที่นกอินทรีจะโฉบลงมา
ทุกครั้งที่นักเรียนตอบคำถามถูก กระรอกจะกระโจนไปข้างหน้า
ทุกครั้งที่ตอบคำถามผิด นกอินทรีจะบินต่ำลง
นกอินทรีจะบินต่ำลงเรื่อย ๆ จนโฉบกระรอก ถ้ากระรอกมุดเข้าโพรงไม่ทัน

คลิกที่นี่สำหรับเกมอินทรีล่าเหยื่อที่ใช้คำถามภาษาอังกฤษ คำตอบภาษาไทย

คลิกที่นี่สำหรับเกมอินทรีล่าเหยื่อที่ใช้คำถามภาษาไทย คำตอบภาษาอังกฤษ


Read along CD ใช้ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ในแผ่น CD ประกอบด้วยภาพและตัวหนังสือ เหมือนหนังสือนิทาน สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือนิทานทั่วไปคือมีเสียงอ่านหนังสือ และมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่บนตัวหนังสือ ณ คำที่กำลังอ่านออกเสียง สัญลักษณ์นี้จะวิ่งไปบนตัวหนังสือตามเสียงที่อ่าน ทำให้ผู้ชมรู้ว่าศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงอย่างไร ลักษณะเหมือนคาราโอเกะ

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดและสั่งซื้อ
... คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม ...จำนวนผู้ชม 133,698 จำนวนผู้ลงคะแนน 113 คะแนนเฉลี่ย 5


ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.