ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบของโรงเรียนอะไร ?
ถ้า x2 + 2x - 15 = 0 แล้ว x มีค่าเท่าไร ?

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อนี้พบเห็นทั่วไปในข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบในข้อสอบที่เป็นภาษาต่างประเทศเช่น SAT, GMAT

If x2 + 2x - 15 = 0 , find the value of x.

นี่ไม่ใช่โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง มันเป็นโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้กันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ สิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือภาษาที่ใช้ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ แต่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใช้เหมือนกัน วิธีคิดคำนวณเหมือนกัน เนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นสากลที่ทุกประเทศ ทุกสถาบันสอนเหมือนกัน นั่นหมายถึงถ้าเรียนเข้าใจแล้วจะทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ทุกสนามสอบ เพราะคำถาม(โจทย์ข้อสอบ)ในทุกสนามสอบจะถามเหมือน ๆ กัน วิธีหาคำตอบจึงใช้วิธีเดียวกัน

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่นำมาให้ฝึกทำในเว็บนี้ เป็นข้อสอบของปีก่อน ๆ ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนของรัฐบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบแข่งขันกันมาก ข้อสอบจะมีระดับความยากมากกว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบน้อย เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิตฯลฯ

ข้อสอบเหล่านี้ถูกนำมาคละกัน แล้วจัดเป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ โจทย์ข้อสอบทุกข้อมีคำตอบให้เลือก ความยากของข้อสอบแต่ละชุดอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางยากเพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกความพร้อมก่อนลงสนามสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง

สำหรับนักเรียนที่จะลงสนามสอบที่มีการแข่งขันสูง จำเป็นต้องฝึกให้ชินกับข้อสอบที่มีระดับความยากมากกว่าปกติ เช่น สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนกลุ่มนี้นอกจากฝึกทำข้อสอบชุดที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังจำเป็นต้องฝึกทำข้อสอบชุดที่จัดทำขึ้นเฉพาะกลุ่มอีกด้วย เพราะข้อสอบชุดที่จัดทำขึ้นเฉพาะกลุ่มเป็นข้อสอบที่มีระดับความยากมากกว่าปกติ

เนื้อหาที่ใช้ในการทำข้อสอบทุกชุดเป็นเนื้อหาเดียวกัน เรียนเหมือนกันทุกโรงเรียน สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ที่การฝึกทำโจทย์ข้อสอบ นักเรียนแต่ละคนใช้เวลาฝึกไม่เท่ากัน ความทุ่มเทไม่เท่ากัน จึงเกิดทักษะต่างกัน

จำนวนผู้ชม 4,890 จำนวนผู้ลงคะแนน 12 คะแนนเฉลี่ย 3

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.