ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง

ข้อสอบของโรงเรียนอะไร ?
ถ้า x2 + 2x - 15 = 0 แล้ว x มีค่าเท่าไร ?

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อนี้ไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือโรงเรียนใดในประเทศไทย โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อนี้พบเห็นทั่วไปในข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบในข้อสอบที่เป็นภาษาต่างประเทศเช่น SAT, GMAT

If x2 + 2x - 15 = 0 , find the value of x.

นี่ไม่ใช่โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง มันเป็นโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้กันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ สิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือภาษาที่ใช้ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ แต่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใช้เหมือนกัน วิธีคิดคำนวณเหมือนกัน เนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นสากลที่ทุกประเทศ ทุกสถาบันสอนเหมือนกัน นั่นหมายถึงถ้าเรียนเข้าใจแล้วจะทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ทุกสนามสอบ นักเรียนจึงไม่ควรยึดติดกับสถาบัน/สถานศึกษาใด เพราะคำถาม(โจทย์ข้อสอบ)ในทุกสนามสอบจะถามเหมือน ๆ กัน วิธีหาคำตอบจึงใช้วิธีเดียวกัน

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่นำมาให้ฝึกทำในเว็บนี้ เป็นการนำข้อสอบของหลายโรงเรียนมาคละกัน โดยไม่บอกว่าข้อสอบแต่ละข้อเป็นข้อสอบของโรงเรียนใด เพราะไม่ต้องการให้นักเรียนยึดติดกับสถาบัน ขอเพียงให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและขยันฝึกทำข้อสอบ ทักษะที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสนามสอบ เนื่องจากข้อสอบคณิตศาสตร์ของทุกโรงเรียนอยู่บนเนื้อหาเดียวกัน วิธีทำข้อสอบคณิตศาสตร์จึงเหมือนกัน ไม่มีเทคนิคที่ใช้เฉพาะข้อสอบคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่มีข้อสังเกตว่า ข้อสอบคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่หมายปองของนักเรียนจำนวนมาก มีจำนวนข้อยากมากกว่าข้อสอบคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอื่น เว็บนี้ได้รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ข้อยากเหล่านั้นไว้ในข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เตรียมให้นักเรียนฝึกทำแล้ว ดังนั้นถ้านักเรียนมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าโรงเรียนเหล่านั้นจำเป็นต้องเพิ่มความขยันและทุ่มเทมากเป็นพิเศษในการฝึกทำโจทย์ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้มากพอ
จำนวนผู้ชม 2,775 จำนวนผู้ลงคะแนน 11 คะแนนเฉลี่ย 3

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.