ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

ตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณ

การคูณเลขเป็นการมองสูตรคูณจากซ้ายไปขวา 2 x 6 = 12
การหารเลขเป็นการมองสูตรคูณกลับจากขวาไปซ้าย 12 = 2 x 6
การหารเลขคือการนำผลคูณคือ 12 มาแยกตัวประกอบได้ตัวประกอบคือ 2 และ 6
12 สามรถแยกตัวประกอบได้เป็น
12 = 2 x 6 หรือ
12 = 3 x 4
เลข 2 ตัวคูณกันได้ผลคูณเป็น 12 อาจจะเกิดจากสูตรคูณแม่ 2 หรือแม่ 6 หรือ แม่ 3 หรือแม่ 4

12 = 2 x ?
เจาะจงลงไปว่ามีตัวประกอบหนึ่งเป็นเลข 2 ถามว่าตัวประกอบอีกตัวหนึ่งเป็นเลขอะไร ?
หาตัวประกอบอีกตัวโดยใช้หลักการย้ายข้างของสมการ
ย้าย 2 จากด้านขวาของสมการมาด้านซ้ายและเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้าม
เครื่องหมายที่ตรงข้ามกับคูณคือ หาร ได้เป็นโจทย์หารเลข
12 ÷ 2 = ?

2 x 6 = 12 คือพี่น้อง 3 คน ผลคูณคือ 12 เป็นพี่ใหญ่มีน้องสองคนคือ 2 และ 6
เลขสามจำนวนนี้อยู่ในสมการเดียวกัน เหมือนพี่น้องสามคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
แต่สามารถย้ายจากด้านซ้ายของไปด้านขวาหรือย้ายจากด้านขวาไปด้านซ้ายได้ โดยเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้าม
12 ÷ 2 = 6
12 ÷ 6 = 2

การจำพี่น้องสามคนนี้ได้จะช่วยให้หาผลหารได้เร็ว พี่ใหญ่ (ผลคูณ) เป็นตัวตั้ง น้องคนหนึ่งเป็นตัวหาร
คำตอบคือน้องอีกคนที่หายไปจากโจทย์

12 ÷ 2 = ? พี่ใหญ่ อยู่กับน้อง 2 น้องอีกคนที่หายไปคือใคร ?
12 ÷ 2 = 6 6 ที่เป็นคำตอบไม่ได้เกิดจากการคำนวณ แต่เป็นตัวเลขที่มาจากตารางสูตรคูณ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความเร็วในการดึง 6 ออกมาจากตารางสูตรคูณคือความเร็วในการหารเลข 1 หลัก เนื่องจากการหารเลขขนาดใหญ่ ใช้วิธีหารทีละหลัก สูตรคูณแค่แม่ 2 ถึงแม่ 9 จึงเพียงพอสำหรับการหารเลขทุกจำนวน

การฝึกหารเลขเร็วจึงเริ่มจากการฝึกจำตัวเลข 3 พี่น้องที่อยู่ในตารางสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ถึงแม่ 9 ให้ได้ก่อน การจำพี่น้องทุกคนที่อยู่ในตารางสูตรคูณได้อย่างแม่นยำ ส่งผลโดยตรงต่อการหารเลขเร็ว

ให้ฝึกจำตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณโดยฝึกครั้งและ 2 แม่
เริ่มจากสูตรคูณ แม่ 2 และ แม่ 3
ตัวเลขคอลัมภ์ที่ 3 ในตารางสูตรคูณคือพี่ใหญ่ (ผลคูณ)

ให้เกมแมวกินปลา สุ่มตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 3 ขึ้นมาให้ทบทวน

โดยระบุให้พี่ใหญ่คือ ตัวตั้งอยู่ในช่วง 4 ถึง 27
(ตัวเลขในคอลัมภ์ที่ 3 ของตารางสูตรคูณ)
ระบุน้องคนหนึ่งคือตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 3
(ตัวเลขในคอลัมภ์ที่ 1 ของตารางสูตรคูณ)
น้องอีกคนที่หายไปคือ ผลหาร
(ตัวเลขในคอลัมภ์ที่ 2 ของตารางสูตรคูณ)


((( อ่านต่อหน้า 14 )))หน้า 13


สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16
หน้า 13
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.