ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

ตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณ

การคูณเลขเป็นการมองสูตรคูณจากซ้ายไปขวา 2 x 6 = 12
การหารเลขเป็นการมองสูตรคูณกลับจากขวาไปซ้าย 12 = 2 x 6
การหารเลขคือการนำผลคูณคือ 12 มาแยกตัวประกอบได้ตัวประกอบคือ 2 และ 6
12 สามรถแยกตัวประกอบได้เป็น
12 = 2 x 6 หรือ
12 = 3 x 4
เลข 2 ตัวคูณกันได้ผลคูณเป็น 12 อาจจะเกิดจากสูตรคูณแม่ 2 หรือแม่ 6 หรือ แม่ 3 หรือแม่ 4

12 = 2 x ?
เจาะจงลงไปว่ามีตัวประกอบหนึ่งเป็นเลข 2 ถามว่าตัวประกอบอีกตัวหนึ่งเป็นเลขอะไร ?
หาตัวประกอบอีกตัวโดยใช้หลักการย้ายข้างของสมการ
ย้าย 2 จากด้านขวาของสมการมาด้านซ้ายและเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้าม
เครื่องหมายที่ตรงข้ามกับคูณคือ หาร ได้เป็นโจทย์หารเลข
12 ÷ 2 = ?

2 x 6 = 12 คือพี่น้อง 3 คน ผลคูณคือ 12 เป็นพี่ใหญ่มีน้องสองคนคือ 2 และ 6
เลขสามจำนวนนี้อยู่ในสมการเดียวกัน เหมือนพี่น้องสามคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
แต่สามารถย้ายจากด้านซ้ายของไปด้านขวาหรือย้ายจากด้านขวาไปด้านซ้ายได้ โดยเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้าม
12 ÷ 2 = 6
12 ÷ 6 = 2

การจำพี่น้องสามคนนี้ได้จะช่วยให้หาผลหารได้เร็ว พี่ใหญ่ (ผลคูณ) เป็นตัวตั้ง น้องคนหนึ่งเป็นตัวหาร
คำตอบคือน้องอีกคนที่หายไปจากโจทย์

12 ÷ 2 = ? พี่ใหญ่ อยู่กับน้อง 2 น้องอีกคนที่หายไปคือใคร ?
12 ÷ 2 = 6 6 ที่เป็นคำตอบไม่ได้เกิดจากการคำนวณ แต่เป็นตัวเลขที่มาจากตารางสูตรคูณ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความเร็วในการดึง 6 ออกมาจากตารางสูตรคูณคือความเร็วในการหารเลข 1 หลัก เนื่องจากการหารเลขขนาดใหญ่ ใช้วิธีหารทีละหลัก สูตรคูณแค่แม่ 2 ถึงแม่ 9 จึงเพียงพอสำหรับการหารเลขทุกจำนวน

การฝึกหารเลขเร็วจึงเริ่มจากการฝึกจำตัวเลข 3 พี่น้องที่อยู่ในตารางสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ถึงแม่ 9 ให้ได้ก่อน การจำพี่น้องทุกคนที่อยู่ในตารางสูตรคูณได้อย่างแม่นยำ ส่งผลโดยตรงต่อการหารเลขเร็ว

ให้ฝึกจำตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณโดยฝึกครั้งและ 2 แม่
เริ่มจากสูตรคูณ แม่ 2 และ แม่ 3
ตัวเลขคอลัมภ์ที่ 3 ในตารางสูตรคูณคือพี่ใหญ่ (ผลคูณ)

ให้เกมแมวกินปลา สุ่มตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 3 ขึ้นมาให้ทบทวน

โดยระบุให้พี่ใหญ่คือ ตัวตั้งอยู่ในช่วง 4 ถึง 27
(ตัวเลขในคอลัมภ์ที่ 3 ของตารางสูตรคูณ)
ระบุน้องคนหนึ่งคือตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 3
(ตัวเลขในคอลัมภ์ที่ 1 ของตารางสูตรคูณ)
น้องอีกคนที่หายไปคือ ผลหาร
(ตัวเลขในคอลัมภ์ที่ 2 ของตารางสูตรคูณ)


((( อ่านต่อหน้า 14 )))หน้า 13


สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16
หน้า 13
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.