ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

ฝึกความแม่นยำในการจำตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณ

((( คลิกที่นี่เพื่อเข้าเกมแมวกินปลา )))ฝึกความแม่นยำในการจำตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณแม่ 2 และแม่ 3 โดย
กำหนดให้พี่ใหญ่คือตัวตั้งอยู่ในช่วง 4 ถึง 27
กำหนดให้ตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 3 เพื่อให้พี่ใหญ่อยู่กับน้อง 2 หรือน้อง 3

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม


ขอให้ตอบทันทีที่เห็นโจทย์ เพราะวัตถุประสงค์ของการฝึกคือฝึกความจำ คำตอบคือน้องอีกคนที่หายไปจากโจทย์
อย่าใช้วิธีไล่สูตรคูณ ถ้าใช้วิธีไล่สูตรคูณจะไม่มีทางหารเลขได้เร็ว เพราะสมาธิทั้งหมดจะหมดไปกับการไล่สูตรคูณ

เมื่อจบเกมจะแสดงจำนวนข้อที่ตอบถูก จำนวนข้อที่ตอบผิด และเวลาที่ใช้
ถ้ามีจำนวนข้อที่ตอบผิด ให้เล่นใหม่อีกรอบ เล่นซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ จนแน่ใจว่าทุกรอบที่เล่นไม่มีข้อที่ตอบผิด แสดงว่าจำตัวเลข 3 พี่น้องได้แล้ว จากนั้นเล่นซ้ำอีก สังเกตเวลาที่ใช้จะน้อยลง แสดงว่ามีทักษะมากขึ้น พยายามฝึกให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

ฝึกซ้ำสำหรับสูตรคูณแม่ 4 ถึงแม่ 9
สูตรคูณแม่ 4 - 5 ตัวตั้งอยู่ในช่วง 4 x 2 = 8 ถึง 5 x 9 = 45
ตัวหารอยู่ในช่วง 4 ถึง 5
สูตรคูณแม่ 6 - 7 ตัวตั้งอยู่ในช่วง 6 x 2 = 12 ถึง 7 x 9 = 63
ตัวหารอยู่ในช่วง 6 ถึง 7
สูตรคูณแม่ 8 - 9 ตัวตั้งอยู่ในช่วง 8 x 2 = 16 ถึง 9 x 9 = 81
ตัวหารอยู่ในช่วง 8 ถึง 9


ฝึกหารเลข 2 หลักกำหนดให้ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก อยู่ในช่วง 10 ถึง 99
ตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 9
วัตถุประสงค์ของการฝึกคือ นำตัวเลข 3 พี่น้องจากตารางสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 9 มาใช้ในการหารเลข 2 หลัก

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกมสำหรับเด็กประถมต้น
อนุญาตให้ทดเลขในกระดาษ
ตั้งหารในกระดาษทดเลข
หารเลขทีละหลักจากซ้ายไปขวา
นำคำตอบไปใส่ในเกม แล้วคลิ๊ก "ตรวจคำตอบ" เพื่อตรวจว่าคำตอบถูกหรือไม่

สำหรับเด็กประถมปลาย
ไม่อนุญาตให้ใช้กระดาษทด ให้คิดทุกอย่างในใจ
หารเลขในใจทีละหลักจากซ้ายไปขวา
การหาผลหารแต่ละหลักให้นึกถึงตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณ
อย่าใช้วิธีไล่สูตรคูณ
ใส่ผลหารลงในช่องสีเหลืองทีละหลักจากซ้ายไปขวา

(สิ่งที่อธิบายนี้เป็นการคิดในใจ)
9 ÷ 7 = 1
ใส่ 1 ในช่องคำตอบ (ผลหารหลักแรก)

(สิ่งที่อธิบายนี้เป็นการคิดในใจ)
9 - 7 = 2
นำเลขหลักถัดไปของตัวตั้งคือ 1 มาใช้ ตัวตั้งตัวใหม่คือ 21
21 ÷ 7 = 3
ใส่ 3 ในช่องคำตอบ (ผลหารหลักที่สอง)


ฝึกหารเลข 3, 4, 5, . . . หลัก

กำหนดให้ตัวตั้งเป็นเลข 3 หลัก อยู่ในช่วง 100 ถึง 999
ตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 9
เพื่อฝึกหารเลข 3 หลัก

กำหนดให้ตัวตั้งเป็นเลข 4 หลัก อยู่ในช่วง 1000 ถึง 9999
ตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 9
เพื่อฝึกหารเลข 4 หลัก

กำหนดให้ตัวตั้งเป็นเลข 5 หลัก อยู่ในช่วง 10000 ถึง 99999
ตัวหารอยู่ในช่วง 2 ถึง 9
เพื่อฝึกหารเลข 5 หลัก

การเพิ่มจำนวนหลักของตัวตั้ง ไม่ได้ทำให้โจทย์หารเลขยากขึ้น เพราะพื้นฐานของโจทย์หารเลขทุกข้อมาจากการหารทีละหลักจากซ้ายไปขวา ซึ่งใช้ตัวเลข 3 พี่น้องในตารางสูตรคูณแค่แม่ 2 ถึงแม่ 9 แต่จำนวนหลักที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องมากขึ้น

((( อ่านต่อหน้า 15 )))


หน้า 14

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16
หน้า 14
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.