ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

ฝึกคูณเลขเมื่อตัวตั้งและตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

((( คลิกที่นี่เพื่อเข้าเกมลูกโป่ง )))

กำหนดให้ตัวตั้งและตัวคูณอยู่ในช่วง 22 - 99 เพื่อให้ได้โจทย์คูณเลขที่มีตัวตั้งและตัวคูณเป็นเลข 2 หลักตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม

ตัวอย่างที่ 1สำหรับเด็กประถมต้น
อนุญาตให้ทดเลขในกระดาษ
ลอกโจทย์ลงในกระดาษทดเลข
วางตัวตั้งและตัวคูณในแนวตั้ง
นำตัวคูณแต่ละหลักขึ้นไปคูณตัวตั้ง
บวกตัวเลขที่อยู่ในคอลัมภ์เดียวกัน (ตัวเลขสีฟ้า)
นำผลคูณ(ตัวเลขสีเขียว)ไปใส่ในเกมแล้วคลิก "ตรวจคำตอบ" เพื่อให้เกมตรวจว่าคำตอบถูกหรือไม่

สำหรับเด็กประถมปลาย
ให้คิดเลขในใจ โดยไม่ใข้กระดาษทด
แบ่งคำตอบ(ผลคูณ)ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง
เริ่มคำนวณจากส่วนหลัง ไปส่วนกลาง และ ส่วนหน้าตามลำดับ

แบ่งคำตอบ(ผลคูณ)ออกเป็น 3 ส่วน (3 ช่อง) ช่องขวาคือส่วนหลัง
ช่องกลางคือส่วนกลาง
ช่องซ้ายคือส่วนหน้า
คำตอบ ส่วนหลัง = ผลคูณคู่หลัง
ผลคูณคู่หลังคือหลักหน่วยของตัวตั้ง คูณกับ หลักหน่วยของตัวคูณ
2 x 2 = 4 คำตอบส่วนหลังคือ 4
คำตอบส่วนหลังต้องเป็นเลขหลักเดียว
ถ้าได้ผลคูณเป็นเลข 2 หลัก (ผลคูณมากกว่า 9 ) ให้ใส่หลักหน่วยไว้แล้วทดหลักสิบไปที่คำตอบส่วนกลาง

ภาพที่แสดงให้ดูนี้เป็นภาพของการคิดเลขในใจ
เมื่อได้คำตอบส่วนหลังแล้วให้ใส่ลงในช่องคำตอบ แล้วคิดคำตอบส่วนกลาง


คำตอบ ส่วนกลาง = ผลคูณคู่นอก + ผลคูณคู่ใน + เลขที่ทดมา
ผลคูณคู่นอกคือหลักสิบของตัวตั้ง คูณกับ หลักหน่วยของตัวคูณ
ผลคูณคู่นอก 2 x 2 = 4
ผลคูณคู่ในคือหลักหน่วยของตัวตั้ง คูณกับ หลักสิบของตัวคูณ
ผลคูณคู่ใน 2 x 4 = 8
คำตอบส่วนกลาง = 4 + 8 = 12
คำตอบส่วนกลางต้องเป็นเลขหลักเดียว
ถ้าได้เป็นเลข 2 หลัก (มากกว่า 9 ) ให้ใส่หลักหน่วยไว้แล้วทดหลักสิบไปที่คำตอบส่วนหน้า
ดังนั้น ใส่ 2 ที่คำตอบส่วนกลาง แล้วทด 1 ไปที่คำตอบส่วนหน้า

ภาพที่แสดงให้ดูนี้เป็นภาพของการคิดเลขในใจ
เมื่อได้คำตอบส่วนกลางแล้วให้ใส่ลงในช่องคำตอบ แล้วคิดคำตอบส่วนหน้า


คำตอบ ส่วนหน้า = ผลคูณคู่หน้า + เลขที่ทดมา
ผลคูณคู่หน้าคือหลักสิบของตัวตั้ง คูณกับ หลักสิบของตัวคูณ
ผลคูณคู่หน้า 2 x 4 = 8
คำตอบส่วนหน้า = 8 + 1 = 9
คำตอบส่วนหน้าเป็นเลขกี่หลักก็ได้
ดังนั้น คำนวณได้เท่าใดให้ใส่ไว้ที่คำตอบส่วนหน้าทั้งหมด

ภาพที่แสดงให้ดูนี้เป็นภาพของการคิดเลขในใจ
เมื่อได้คำตอบส่วนหน้าแล้วให้ใส่ลงในช่องคำตอบ ทำให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์ คือ 924
ตัวอย่างที่ 2คำตอบส่วนหลัง
ตัวหลัง x ตัวหลัง = คำตอบส่วนหลัง
2 x 9 = 18
ใส่ 8 แล้วทด 1 ไปทางซ้าย (ทดไปคำตอบส่วนกลาง)
ใส่คำตอบส่วนหลังลงในช่องคำตอบ

คำตอบส่วนกลาง
คู่นอก + คู่ใน + ตัวเลขที่ทดมา = คำตอบส่วนกลาง
คู่นอก 3 x 9 = 27
คู่ใน 2 x 3 = 6
คำตอบส่วนกลาง 27 + 6 + 1 = 34
ใส่ 4 แล้วทด 3 ไปทางซ้าย (ทดไปคำตอบส่วนหน้า)
ใส่คำตอบส่วนกลางลงในช่องคำตอบ

คำตอบส่วนหน้า
ตัวหน้า x ตัวหน้า + ตัวเลขที่ทดมา = คำตอบส่วนหน้า
( 3 x 3) + 3 = 12
ใส่ 12 ลงในคำตอบส่วนหน้า
ได้คำตอบที่สมบูรณ์คือ 1248

((( อ่านต่อหน้า 12 )))หน้า 11

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16หน้า 11
English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.