ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Listening and Reading

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

ฝึกคูณเลขเมื่อตัวตั้งและตัวคูณเป็นเลข 2 หลัก

((( คลิกที่นี่เพื่อเข้าเกมลูกโป่ง )))

กำหนดให้ตัวตั้งและตัวคูณอยู่ในช่วง 22 - 99 เพื่อให้ได้โจทย์คูณเลขที่มีตัวตั้งและตัวคูณเป็นเลข 2 หลักตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม

ตัวอย่างที่ 1สำหรับเด็กประถมต้น
อนุญาตให้ทดเลขในกระดาษ
ลอกโจทย์ลงในกระดาษทดเลข
วางตัวตั้งและตัวคูณในแนวตั้ง
นำตัวคูณแต่ละหลักขึ้นไปคูณตัวตั้ง
บวกตัวเลขที่อยู่ในคอลัมภ์เดียวกัน (ตัวเลขสีฟ้า)
นำผลคูณ(ตัวเลขสีเขียว)ไปใส่ในเกมแล้วคลิก "ตรวจคำตอบ" เพื่อให้เกมตรวจว่าคำตอบถูกหรือไม่

สำหรับเด็กประถมปลาย
ให้คิดเลขในใจ โดยไม่ใข้กระดาษทด
แบ่งคำตอบ(ผลคูณ)ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง
เริ่มคำนวณจากส่วนหลัง ไปส่วนกลาง และ ส่วนหน้าตามลำดับ

แบ่งคำตอบ(ผลคูณ)ออกเป็น 3 ส่วน (3 ช่อง) ช่องขวาคือส่วนหลัง
ช่องกลางคือส่วนกลาง
ช่องซ้ายคือส่วนหน้า
คำตอบ ส่วนหลัง = ผลคูณคู่หลัง
ผลคูณคู่หลังคือหลักหน่วยของตัวตั้ง คูณกับ หลักหน่วยของตัวคูณ
2 x 2 = 4 คำตอบส่วนหลังคือ 4
คำตอบส่วนหลังต้องเป็นเลขหลักเดียว
ถ้าได้ผลคูณเป็นเลข 2 หลัก (ผลคูณมากกว่า 9 ) ให้ใส่หลักหน่วยไว้แล้วทดหลักสิบไปที่คำตอบส่วนกลาง

ภาพที่แสดงให้ดูนี้เป็นภาพของการคิดเลขในใจ
เมื่อได้คำตอบส่วนหลังแล้วให้ใส่ลงในช่องคำตอบ แล้วคิดคำตอบส่วนกลาง


คำตอบ ส่วนกลาง = ผลคูณคู่นอก + ผลคูณคู่ใน + เลขที่ทดมา
ผลคูณคู่นอกคือหลักสิบของตัวตั้ง คูณกับ หลักหน่วยของตัวคูณ
ผลคูณคู่นอก 2 x 2 = 4
ผลคูณคู่ในคือหลักหน่วยของตัวตั้ง คูณกับ หลักสิบของตัวคูณ
ผลคูณคู่ใน 2 x 4 = 8
คำตอบส่วนกลาง = 4 + 8 = 12
คำตอบส่วนกลางต้องเป็นเลขหลักเดียว
ถ้าได้เป็นเลข 2 หลัก (มากกว่า 9 ) ให้ใส่หลักหน่วยไว้แล้วทดหลักสิบไปที่คำตอบส่วนหน้า
ดังนั้น ใส่ 2 ที่คำตอบส่วนกลาง แล้วทด 1 ไปที่คำตอบส่วนหน้า

ภาพที่แสดงให้ดูนี้เป็นภาพของการคิดเลขในใจ
เมื่อได้คำตอบส่วนกลางแล้วให้ใส่ลงในช่องคำตอบ แล้วคิดคำตอบส่วนหน้า


คำตอบ ส่วนหน้า = ผลคูณคู่หน้า + เลขที่ทดมา
ผลคูณคู่หน้าคือหลักสิบของตัวตั้ง คูณกับ หลักสิบของตัวคูณ
ผลคูณคู่หน้า 2 x 4 = 8
คำตอบส่วนหน้า = 8 + 1 = 9
คำตอบส่วนหน้าเป็นเลขกี่หลักก็ได้
ดังนั้น คำนวณได้เท่าใดให้ใส่ไว้ที่คำตอบส่วนหน้าทั้งหมด

ภาพที่แสดงให้ดูนี้เป็นภาพของการคิดเลขในใจ
เมื่อได้คำตอบส่วนหน้าแล้วให้ใส่ลงในช่องคำตอบ ทำให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์ คือ 924
ตัวอย่างที่ 2คำตอบส่วนหลัง
ตัวหลัง x ตัวหลัง = คำตอบส่วนหลัง
2 x 9 = 18
ใส่ 8 แล้วทด 1 ไปทางซ้าย (ทดไปคำตอบส่วนกลาง)
ใส่คำตอบส่วนหลังลงในช่องคำตอบ

คำตอบส่วนกลาง
คู่นอก + คู่ใน + ตัวเลขที่ทดมา = คำตอบส่วนกลาง
คู่นอก 3 x 9 = 27
คู่ใน 2 x 3 = 6
คำตอบส่วนกลาง 27 + 6 + 1 = 34
ใส่ 4 แล้วทด 3 ไปทางซ้าย (ทดไปคำตอบส่วนหน้า)
ใส่คำตอบส่วนกลางลงในช่องคำตอบ

คำตอบส่วนหน้า
ตัวหน้า x ตัวหน้า + ตัวเลขที่ทดมา = คำตอบส่วนหน้า
( 3 x 3) + 3 = 12
ใส่ 12 ลงในคำตอบส่วนหน้า
ได้คำตอบที่สมบูรณ์คือ 1248

((( อ่านต่อหน้า 12 )))หน้า 11

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16หน้า 11
ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.