ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

ปัจจัยที่ส่งผลให้หาผลคูณได้เร็วคือ จำสูตรคูณแม่นและบวกเลขเร็ว

การคูณเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป ให้คูณทีละหลักจากขวาไปซ้าย

ตัวอย่าง

คูณหลักหน่วย
7 x 6 = 42
ใส่ 2 แล้วทด 4 ไปทางซ้าย

คูณหลักสิบ
3 x 6 = 18
นำผลคูณไปบวกกับเลขที่ทดมา
18 + 4 = 22

ปัญหาที่พบในนักเรียนที่คูณเลขช้า คือนักเรียนท่องสูตรคูณแบบท่องอาขยาน เวลานำมาใช้คูณเลข ไม่สามารถเข้าถึงสูตรคูณคู่ที่ต้องการใช้ได้โดยตรง ต้องเข้าตามลำดับ เช่น

4 x 9 = ?

นักเรียนไม่สามารถบอกคำตอบได้ทันที ต้องไล่สูตรคูณก่อน เริ่มไล่ตั้งแต่
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
เมื่อไล่มาถึง 4 x 9 = 36 จึงได้คำตอบคือ 36

การจำสูตรคูณในลักษณะนี้ แม้จะจำสูตรคูณได้ แต่ไม่มีประโยชน์ในการนำไปคำนวณ เพราะการคูณเลขเข้ามาแทนที่การบวกเลขในกรณีที่ต้องบวกเลขจำนวนที่เท่ากัน หลายจำนวน สูตรคูณแม่ 4 คือการบวกเลข 4 หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกัน 4 x 9 คือบวกเลข 4 จำนวน 9 ตัว

4 x 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ?
โจทย์ข้อนี้ สามารถหาคำตอบโดยวิธีคูณเลข หรือ วิธีบวกเลขก็ได้
การไล่สูตรคูณคือการบวกเลข ไม่ใช่การคูณเลข
4 x 1 = 4
4 x 2 = 4 + 4 = 8
4 x 3 = 8 + 4 = 12
4 x 4 = 12 + 4 = 16
:
:
การที่นักเรียนไล่สูตรคูณแม่ 4 คือการบวกเลขด้วย 4
ไล่จนถึง 4 x 9 คือบวกจนครบ 9 ตัวจึงได้คำตอบ วิธีนี้เป็นการหาคำตอบโดยการบวกเลข
ถ้าจะหาคำตอบโดยวิธีคูณ ต้องบอกคำตอบได้ทันทีที่เห็นโจทย์ 4 x 9 การทำเช่นนั้นได้นักเรียนต้องจำตัวเลขแต่ละคู่ในสูตรคูณอย่างเป็นอิสระต่อกัน ไม่ใช่จำตัวเลขเป็นแผงแบบตารางสูตรคูณ


((( อ่านต่อหน้า 10 )))หน้า 9

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16


English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกฟังเพื่อให้คุ้นกับสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแล้ว ยังได้สนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องอมตะของเทพนิยายเรื่องนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.