ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

((( คลิกที่นี่เพื่อเข้าเกมสะสมตุ๊กตา )))

((( คลิกที่นี่เพื่อศึกษาหลักการคำนวณเลขบวกและเลขลบ )))ฝึกเพื่อจำตัวเลข 3 พี่น้องในตารางบวกเลข

การฝึกในขั้นนี้เป็นการฝึกเพื่อให้จำตัวเลขในตารางบวกเลข 64 คู่ ในลักษณะของการลบเลข โดยใช้ผลบวกคือพี่ใหญ่เป็นตัวตั้ง
คู่ที่มีผลบวกน้อยที่สุดคือ 2 + 2 = 4
คู่ที่มีผลบวกมากที่สุดคือ 9 + 9 = 18

กำหนดให้ตัวตั้งคือพี่ใหญ่อยู่ในช่วง 4 - 18
ตัวลบคือน้องคนหนึ่งอยู่ในช่วง 2 - 9
เพื่อให้หาว่าน้องอีกคนหนึ่งที่หายไปคือใคร (คำตอบของการลบเลข)

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม

ให้ตอบทันทีที่เห็นโจทย์ อย่าใช้วิธีนับ เพราะวัตถุประสงค์ของการฝึกคือฝึกความจำ เพื่อความรวดเร็วในการหาคำตอบ เมื่อตอบผิดจะปรากฏเฉลย ให้ดูเฉลยแล้วมุ่งทำข้อถัดไป การเห็นเฉลยซ้ำ ๆ หลายครั้งจะช่วยให้จำได้ เมื่อจบเกมจะแสดงจำนวนข้อที่ตอบถูก จำนวนข้อที่ตอบผิด และเวลาที่ใช้ ถ้าจำนวนข้อที่ตอบผิดไม่ใช่ 0 หมายถึงยังจำ 3 พี่น้องในตารางบวกเลขได้ไม่หมด ให้เริ่มเล่นเกมอีกรอบ เล่นซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจำนวนข้อที่ตอบผิดเป็น 0 หมายถึงจำตัวเลข 3 พี่น้องได้หมด จากนั้นเล่นซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนข้อที่ตอบผิดเป็น 0 ทุกรอบที่เล่น และให้สังเกตเวลาที่ใช้ ถ้าใช้เวลาน้อยลง แสดงว่าการฝึกมีความก้าวหน้า

ฝึกลบเลข 2 หลัก

เมื่อจำเลข 3 พี่น้องในตารางบวกเลขได้ทั้งหมดอย่างแม่นยำแล้ว ให้นำไปใช้หาคำตอบของโจทย์ลบเลข 2 หลักกำหนดให้ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลักอยู่ในช่วง 12 - 99
ตัวลบเป็นเลข 2 หลักอยู่ในช่วง 12 - 99

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม


สำหรับเด็กประถมต้นที่เพิ่งเรียนลบเลข ให้ลอกโจทย์ลงในกระดาษทด วางตัวตั้งและตัวลบในแนวตั้ง ให้เลขแต่ละหลักอยู่ในคอลัมภ์เดียวกัน เพื่อให้ง่ายในการลบเลข นำคำตอบที่ได้ในกระดาษทดไปใส่ในเกม แล้วคลิ๊ก "ตรวจคำตอบ" เพื่อให้เกมตรวจว่าคำตอบถูกหรือไม่


สำหรับเด็กประถมปลาย ให้คิดเลขในใจ ไม่ต้องใช้กระดาษทด
ลบทีละหลักจากขวาไปซ้าย ใส่คำตอบลงในช่องสีเหลืองทีละหลักจากขวาไปซ้าย

ลบหลักหน่วย 5 < 8 จึงไม่พอลบ ต้องยืม 1 มาจากทางซ้าย
1 ที่ยืมมามีค่าเป็น 10 ดังนั้นตัวตั้งตัวใหม่คือ 10
10 - 8 = 2
5 + 2 = 7 ผลลบของหลักหน่วยคือ 7

ลบหลักสิบ 8 ถูกยืมไป 1 จึงเหลือ 8 - 1 = 7
7 - 6 = 1 ผลลบของหลักสิบคือ 1เมื่อฝึกลบเลข 2 หลักจนชำนาญแล้วให้ฝึกลบเลข 3, 4, 5, ... หลัก การเพิ่มจำนวนหลักไม่ได้เพิ่มความยาก เพราะพื้นฐานมาจากการลบทีละหลัก แต่จำนวนหลักที่มากขึ้น ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องมากขึ้น
กำหนดให้เกมสร้างโจทย์ลบเลข 3 หลัก ตัวตั้งและตัวลบอยู่ในช่วง 100 - 999
กำหนดให้เกมสร้างโจทย์ลบเลข 4 หลัก ตัวตั้งและตัวลบอยู่ในช่วง 1000 - 9999
กำหนดให้เกมสร้างโจทย์ลบเลข 5 หลัก ตัวตั้งและตัวลบอยู่ในช่วง 10000 - 99999

อนุญาตให้คำตอบเป็นเลขลบได้ถ้าไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เลขลบ" ของคำตอบ เกมจะสร้างโจทย์ลบเลขเฉพาะกรณีที่ตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบ เพื่อไม่ให้คำตอบเป็นเลขลบ แต่ถ้าอนุญาตให้คำตอบเป็นเลขลบได้ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เลขลบ" ของคำตอบ ทำให้มีโอกาสได้โจทย์ลบเลขที่ตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบ (คำตอบเป็นเลขบวก) หรือ ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบ (คำตอบเป็นเลขลบ)

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม

ตัวตั้ง > ตัวลบ คำตอบเป็นเลขบวก
ตัวตั้ง < ตัวลบ คำตอบเป็นเลขลบ

การลบเลขกรณีที่ได้คำตอบเป็นเลขลบ
1.ใส่เครื่องหมาย - ที่คำตอบ
2. สลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวลบ
3. ลบเลขทีละหลักจากขวาไปซ้าย

ตัวอย่าง


31 < 74 ได้คำตอบเป็นเลขลบ ใส่ - ลงในช่องคำตอบ (ช่องสีเหลือง)
สลับให้ 74 เป็นตัวตั้ง และ 31 เป็นตัวลบ (คิดในใจไม่ต้องเขียนลงกระดาษทด)
ลบทีละหลักจากขวาไปซ้าย ใส่คำตอบลงในช่องสีเหลืองทีละหลักจากขวาไปซ้าย

ลบหลักหน่วย 4 - 1 = 3 ผลลบของหลักหน่วยคือ 3
ลบหลักสิบ 7 - 3 = 4 ผลลบของหลักสิบคือ 4

อนุญาตให้ตัวตั้งและตัวลบเป็นเลขลบได้หลังจากเกมสุ่มตัวเลขแล้วจะสุ่มเครื่องหมายของตัวตั้งและตัวลบ ซึ่งอาจะได้เครื่องหมาย + (ไม่แสดงเครื่องหมาย) หรือ -

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม


((( คลิกที่นี่เพื่อศึกษาหลักการคำนวณเลขบวกและเลขลบ )))

อนุญาตให้ตัวตั้งและตัวลบเป็นเลขทศนิยมตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกม


((( อ่านต่อหน้า 9 )))หน้า 8

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16

หน้า 8
สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.