ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก


ฝึกความเร็วในการบวกเลข 2 หลักกับเกมหอยทาก

((( คลิกที่นี่เพื่อเข้าเกมหอยทาก )))

เมื่อได้ทักษณะการบวกเลข 1 หลักแล้ว นำทักษะนี้มาต่อยอด โดยนำไปใช้ฝึกบวกเลข 2 หลักกำหนดให้ตัวตั้งเป็นเลข 2 หลัก อยู่ในช่วง 12 - 99 ตัวบวกเป็นเลข 1 หลักอยู่ในช่วง 2 - 9

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกมบวกเลขทีละหลักจากขาวไปซ้าย
6 + 3 = 9 หาผลบวกโดยไม่มีการทดไปหลักถัดไป 16 + 3 = 19บวกเลขทีละหลักจากขาวไปซ้าย
ถ้าได้ผลบวกเป็นเลข 2 หลัก (ผลบวก > 9)ใส่หลักหน่วยไว้แล้วทดหลักสิบไปทางซ้าย
5 + 7 = 12 หาผลบวกโดยมีการทด 1 ไปหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้าย 65 + 7 = 72
กำหนดให้ตัวตั้งและตัวบวกเป็นเลข 2 หลัก อยู่ในช่วง 12 - 99

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกมสำหรับเด็กประถมต้น ให้หาคำตอบในกระดาษทด
ลอกโจทย์ลงกระดาษตั้งตัวเลขในแนวตั้งให้หลักตรงกัน
บวกทีละหลักจากขวาไปซ้าย
1 + 3 = 4
3 + 6 = 9
31 + 63 = 94

สำหรับเด็กประถมปลาย ให้หาคำตอบโดยคิดเลขในใจ ไม่ต้องใช้กระดาษทดสำหรับเด็กประถมต้น ให้หาคำตอบในกระดาษทด
ลอกโจทย์ลงกระดาษตั้งตัวเลขในแนวตั้งให้หลักตรงกัน
บวกทีละหลักจากขวาไปซ้าย ถ้าได้ผลบวกเป็นเลข 2 หลัก (ผลบวก > 9) ให้ใส่หลักหน่วยไว้แล้วทดหลักสิบไปทางซ้าย
3 + 7 = 10
1 + 8 + 3 = 12
83 + 37 = 120

สำหรับเด็กประถมปลาย ให้หาคำตอบโดยคิดเลขในใจ ไม่ต้องใช้กระดาษทด


ฝึกความเร็วในการบวกเลข 3, 4, 5, . . . หลักกำหนดให้ตัวตั้งและตัวบวกเป็นเลข 3 หลัก อยู่ในช่วง 120 - 999

ตัวอย่างโจทย์ที่สร้างจากเกมสำหรับเด็กประถมต้น ให้หาคำตอบในกระดาษทด บวกทีละหลักจากขวาไปซ้าย
เมื่อบวกครบ 3 หลักแล้วนำคำตอบไปใส่ในเกม เพื่อให้เกมตรวจว่าคำตอบถูกหรือไม่
3 + 5 = 8
9 + 4 = 13
1 + 1 + 2 = 4
193 + 245 = 438

สำหรับเด็กประถมปลาย ไม่ต้องใช้กระดาษทด ให้คิดเลขในใจ
บวกแล้วใส่คำตอบทีละหลักจากขวาไปซ้าย ถ้าผลบวกเกิน 9 ให้ทดไปหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้าย
3 + 5 = 8 ใส่ 8 ที่หลักหน่วย
9 + 4 = 13 ใส่ 3 ที่หลักสิบ แล้วทด 1 ไปทางซ้าย
1 + 1 + 2 = 4 ใส่ 4 ที่หลักร้อย

การบวกเลขหลายหลักไม่ได้ยากกว่าการบวกเลขหลักเดียว เพราะพื้นฐานเกิดจากการบวกทีละหลักจากขวาไปซ้าย สิ่งที่ต่างกันคือ โจทย์แต่ละข้อต้องการสมาธิมากขึ้น เนื่องจากต้องบวกต่อเนื่องหลายหลัก

หลังจากฝึกบวกเลข 3 หลักแล้ว นำหลักการเดียวกันไปฝึกบวกเลข 4 หลัก และ 5 หลักตามลำดับ โดย
กำหนดให้ตัวตั้งและตัวบวกอยู่ในช่วง 1000 - 9999 สำหรับฝึกบวกเลข 4 หลัก และ
กำหนดให้ตัวตั้งและตัวบวกอยู่ในช่วง 10000 - 99999 สำหรับฝึกบวกเลข 5 หลัก


((( อ่านต่อหน้า 6 )))หน้า 5

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16

หน้า 5


Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.