ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

โดนัทกล่องใหญ่บรรจุกล่องละ 5 ชิ้น ราคากล่องละ 75 บาท โดนัทกล่องเล็กบรรจุกล่องละ 3 ชิ้น ในช่วงโปรโมชั่น ซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่อง ได้รับส่วนลด 21 บาท ทำให้ผู้ซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่องจ่ายเงินเท่ากับซื้อโดนัทกล่องใหญ่ 1 กล่อง ถ้าซื้อโดนัทกล่องเล็กในช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่น ผู้ซื้อจ่ายเงินค่าโดนัทชิ้นละกี่บาท

ในช่วงโปรโมชั่นซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่อง จ่ายเงินเท่ากับซื้อโดนัทกล่องใหญ่ 1 กล่อง
โดนัทกล่องใหญ่ราคากล่องละ 75 บาท
ในช่วงโปรโมชั่นซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่อง จ่ายเงิน 75 บาท
ในช่วงโปรโมชั่นซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่องได้รับส่วนลด 21 บาท
ถ้าซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่องในช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่น จะไม่ได้รับส่วนลด ทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 21 บาท
ดังนั้น ถ้าซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่องในช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่น ต้องจ่ายเงิน 75 + 21 = 96 บาท
โดนัทกล่องเล็กบรรจุกล่องละ 3 ชิ้น ซื่อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่อง ได้โดนัททั้งหมด 3 x 2 = 6 ชิ้น
ซื้อโดนัทกล่องเล็ก 6 ชิ้น จ่ายเงิน 96 บาท
ซื้อโดนัทกล่องเล็ก 1 ชิ้น จ่ายเงิน 96 ÷ 6 = 16 บาท

การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น เนื้อหาที่ยากขึ้นคือความซับซ้อนของการวิเคราะห์ ตรรกะ และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โจทย์ข้อนี้สามารถใช้ "สมการ" เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบ

สมมุติว่าในช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่น ผู้ซื้อโดนัทกล่องเล็กจ่ายเงินค่าโดนัทชิ้นละ p บาท
โดนัทกล่องเล็กบรรจุกล่องละ 3 ชิ้น ซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่อง

ได้โดนัททั้งหมด = 3 x 2 ชิ้น
= 6 ชิ้น
ซื้อโดนัท 6 ชิ้น ราคาชิ้นละ p บาท
จ่ายเงินค่าโดนัท = จำนวนชิ้น x ราคาต่อชิ้น
= 6p บาท
ในช่วงโปรโมชั่น ซื้อโดนัทกล่องเล็ก 2 กล่อง (ซื้อ 6 ชิ้น) ได้รับส่วนลด 21 บาท
ทำให้ จ่ายเงินเพียง 6p - 21 บาท ซึ่งจ่ายเท่ากับซื้อโดนัทกล่องใหญ่ 1 กล่อง โดนัทกล่องใหญ่ราคากล่องละ 75 บาท

ดังนั้น 6p - 21 = 75
6p = 75 + 21
6p = 96
p = 96 ÷ 6
p = 16

การคำนวณมีการกระทำเพียง 4 อย่างคือ บวก ลบ คูณ และ หาร การหาคำตอบของโจทย์เลขทุกข้อจึงหนีไม่พ้นการกระทำ 4 อย่างนี้ ก่อนที่จะลงมือคำนวณต้องวิเคราะห์โจทย์ เพื่อหาวิธีทำ ส่วนที่เป็นสีเขียวคือการวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่างกันตามโจทย์แต่ละข้อ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพราะไม่รู้ว่าโจทย์จะถามอะไร ส่วนที่เป็นสีชมพูคือการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร เป็นส่วนที่ทุกคนสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพราะการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร มีในโจทย์ทุกข้อ เนื้อหาส่วนนี้มีกฏเกณฑ์ตายตัว โจทย์ทุกข้อวิธีทำส่วนนี้เหมือนกัน

ทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หาร เป็นทักษะที่ต้องใช้ในการทำโจทย์ทุกข้อ นักเรียนที่สามารถคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ได้เร็วจึงได้เปรียบเมื่อลงสนามสอบแข่งขัน โดยเฉพาะนักเรียนประถมปลายที่ต้องสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้นม.1 เพราะม.1 คือก้าวที่ 1 ของการเดินทางสู่มหาวิทยาลัย การสอบแข่งขันเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจึงมีการแข่งขันสูง

เนื้อหาต่อจากนี้เป็นการแนะนำเทคนิคในการฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบตั้งแต่ระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย จนกระทั่งเมื่อเรียนจบออกมาทำงาน เพราะเราต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน เช่นการคำนวณมูลค่าสินค้า ค่าใช้จ่าย ทอนเงิน ฯลฯ

((( อ่านต่อหน้า 3 )))หน้า 2

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16หน้า 2
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.