ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

บทความและวิดีโอนี้นำเสนอเครื่องมือและวิธีฝึก เพื่อพานักเรียนไทยเดินเข้าใกล้อัฉริยะทางคณิตศาสตร์อีก 1 ก้าว

วิดีโออัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก


อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์สร้างได้จากการฝึก

เด็กอนุบาลเริ่มท่อง ก, ข, ค, . . . พร้อมกับนับเลข 1, 2, 3, ...
เมื่อขึ้นป.1 เริ่มเรียนการผสมเสียงสระ วรรณยุกต์ สะกดคำ พร้อมกับ หาผลบวกโดยการนับนิ้ว
การเรียนภาษาและคณิตศาสตร์มีระดับความยากมากขึ้นตามวัย
เมื่อมาถึงประถมปลาย เด็กทุกคนสามารถอ่านข้อความทั้งประโยคได้โดยไม่ต้องสะกดทีละคำ เด็กหลายคนสามารถหาผลบวกได้โดยไม่ต้องพึ่งการนับนิ้ว แต่มีเด็กประถมปลายอีกจำนวนไม่น้อยยังคงหาผลบวกโดยการนับนิ้ว พวกเขาไม่สามารถหาผลบวกได้ถ้าไม่นับนิ้ว ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้พัฒนามากไปกว่าเด็กประถมต้นมากนัก

ทำไมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กบางคนพัฒนาช้ากว่าทักษะทางด้านภาษา

อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ จากความจริงเกี่ยวกับสมอง

* สิ่งที่ทำให้สมองฉลาดคือเส้นใยสมอง
* สมองตอบสนองการทำกิจกรรมใดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเส้นใยสมองเพิ่มสำหรับกิจกรรมนั้น ทำให้สามารถทำกิจกรรมนั้นได้ดีขึ้น
* เส้นใยสมองที่ไม่ใช้จะหยุดทำงาน และถูกตัดทิ้ง

เด็กที่ฝึกอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสือนิยาย หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน ฯลฯ สมองจะตอบสนองด้วยการสร้างเส้นใยสมองเพิ่มสำหรับการอ่าน ทำให้อ่านหนังสือได้คล่อง เมื่อฝึกอ่านต่อเนื่องเป็นเวลานาน เด็กสามารถพัฒนาทักษะการอ่านขึ้นมาในระดับที่สามารถอ่านประโยคยาว ๆ ได้โดยไม่ต้องสะกดศัพท์ทีละคำ

เด็กที่ฝึกคำนวณอย่างต่อเนื่อง สมองจะตอบสนองด้วยการเพิ่มเส้นใยสมองสำหรับการคำนวณ ทักษะการคำนวณจึงมีมากขึ้นจนถึงระดับที่สามารถหาผลบวกได้โดยไม่ต้องนับนิ้ว เหมือนอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องสะกด แต่เด็กที่ไม่ฝึกคำนวณ เส้นใยสมองเกี่ยวกับการคำนวณไม่เพิ่มขึ้น หรืออาจลดลงเพราะไม่ถูกใช้งาน ทำให้ทักษะการคำนวณไม่พัฒนา

เด็กในวัยประถมสมองมีการสร้างเส้นใยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าเด็กฝึกด้านในด้านหนึ่งอย่างจริงจัง สมองจะตอบสนองโดยสร้างเส้นใยเพิ่ม ทำให้เด็กมีทักษะด้านนั้น

บทความนี้นำเสนอเครื่องมือและคำแนะนำในการใช้เครื่องมือสำหรับให้นักเรียนฝึกคำนวณ

เครื่องมือสำหรับฝึกคำนวณ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะของเกม เกมเหล่านี้ทำหน้าที่สร้างโจทย์เลขและตรวจคำตอบ ผู้เล่นเกมสามารถกำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์ให้เหมาะกับตัวเอง โดยกำหนดคุณสมบัติของโจทย์ที่ต้องการให้เกมสร้าง ตัวเลขในโจทย์ได้จากการสุ่มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มตามเงื่อนไขที่ผู้เล่นเกมกำหนด เมื่อฝึกซ้ำ ตัวเลขในโจทย์จึงเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

สถานที่ฝึกคือ ห้องเกม ภายในห้องเกม มีเกม 4 เกมคือ
เกมหอยทาก สำหรับฝึกบวกเลข
เกมสะสมตุ๊กตา สำหรับฝึกลบเลข
เกมลูกโป่ง สำหรับฝึกคูณเลข
เกมแมวกินปลา สำหรับฝึกหารเลข

ถ้าต้องการให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ต้องกระตุ้นให้ฝึกคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร อย่างต่อเนื่อง เพราะทักษะนี้เป็นพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้เส้นใยสมองเกี่ยวกับการคำนวณที่ถูกกระตุ้นให้สร้างเพิ่มขึ้นในวัยประถม ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ที่ยากขึ้นในระดับมัธยม

((( อ่านต่อหน้า 2 )))หน้า 1

สารบัญ
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
หน้า 8
หน้า 9
หน้า 10
หน้า 11
หน้า 12
หน้า 13
หน้า 14
หน้า 15
หน้า 16หน้า 1


จำนวนผู้ชม 21,413 จำนวนผู้ลงคะแนน 15 คะแนนเฉลี่ย 5

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2020 All rights reserved.