ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Listening and Reading

ไม่แสดง font ภาษาไทย

browser แสดงภาษาไทยไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่า Character Encoding ของ browser ไม่สอดคล้องกับรหัสภาษาไทย แก้ปัญหานี้โดยเข้าไปตั้งค่า Character Encoding ของ browser ให้เป็น Thai การเข้าเมนูเพื่อตั้งค่า Character Encodeing ของ browser แต่ละตัวจะคล้าย ๆ กัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง เมนูของ Internet Explorer ดังนี้

View ==> Encoding ==> Thai (Windows)ภาพแสดงการตั้งค่า Character Encoding เพื่อให้แสดงภาษาไทยอย่างถูกต้องของ Internet Explorer
encode

encode
ภาพแสดงการตั้งค่า Character Encoding เพื่อให้แสดงภาษาไทยอย่างถูกต้องของ Firefox
encode
ภาพแสดงการตั้งค่า Character Encoding เพื่อให้แสดงภาษาไทยอย่างถูกต้องของ Chrome
encode

จำนวนผู้ชม 5,278 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.